« 5Moj 1:5  1:6 5Moj 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Pan Bog nasz mowił jest k nam na gorze Oreb rzekąc: „Dosyć macie, żeście na tej to gorze przebywali.
2.WUJEK.1923Pan, Bóg nasz, mówił do nas na Horeb rzekąc: Dosyć wam, żeście na téj górze mieszkali.
3.GDAŃSKA.1881Pan, Bóg nasz, mówił do nas na górze Horeb, i rzekł: Dosycieście mieszkali na tej górze.
4.GDAŃSKA.2017PAN, nasz Bóg, przemówił do nas na Horebie: Dość długo przebywacie na tej górze.
5.CYLKOW"Wiekuisty, Bóg nasz, oświadczył nam na Chorebie, mówiąc: "Dość wam pozostawać przy tej górze;
6.KRUSZYŃSKIJahwe, Bóg nasz, mówił do nas na Horeb, oświadczając: "Długożeście przebywali na tej górze;
7.MIESES„Bóg nasz Wiekuisty rzekł do nas na Chorebie, mówiąc: „Dość wam przebywania u tej Góry.
8.TYSIĄCL.WYD5Pan, nasz Bóg, mówił do nas na Horebie: Już dość waszego pobytu na tej górze.
9.BRYTYJKAPan, nasz Bóg, przemówił do nas na Horebie: Już dosyć waszego pobytu na tej górze.
10.POZNAŃSKA- Nasz Bóg, Jahwe, przemówił do nas na Chorebie: - Dość już waszego pobytu na tej górze!
11.WARSZ.PRASKAJahwe, nasz Bóg, powiedział do nas na górze Horeb: Zbyt długo już pozostajecie w tych górach; zbierzcie się i odejdźcie stąd.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, nasz Bóg, oświadczył nam na Chorebie, powiadając: Wystarczy wam przebywać przy tej górze.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN, nasz Bóg, przemówił do nas na Horebie. Dość już - powiedział - waszego przebywania na tej górze.