« 5Moj 1:6  1:7 5Moj 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWroćcie się a pojdźcie ku gorze amorejskiej i k jinem[u], ktoreż to jej bliska są, pola, i ku goram, i ku niższym mieścom przeciw południu podle brzegu morskiego w ziemi kananejskiej, od Libanu aż do rzeki wielikiej Eufraten”.
2.WUJEK.1923Wróćcie się a ciągnijcie ku górze Amorrejczyków, i do innych, które jéj są najbliższe; polne i górzyste i niższe miejsca ku południu, i nad brzegiem morza ziemie Chananejczyków i Libanu, aż do wielkiéj rzeki Euphratesa,
3.GDAŃSKA.1881Obróćcież się, a ciągnąc idźcie do góry Amorejskiej, i na wszystkie miejsca pograniczne jej, na równiny, na góry, i na doliny, i ku południowi, i ku brzegu morskiemu, ku ziemi Chananejskiej, i do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrates.
4.GDAŃSKA.2017Zawróćcie i wyruszcie, a idźcie w stronę góry Amorytów oraz do wszystkich miejsc leżących w jej pobliżu, na równinie, w górach i w dolinie, na południu i na wybrzeżu morza, do ziemi Kanaan i do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat.
5.CYLKOWZabierzcie się, i wyruszcie, a pójdźcie do góry Emorejczyka, i do wszystkich sąsiadów jego na stepie, na górze, i w nizinie, i na południu, i nad brzegiem morza, do ziemi Kanaanejczyka i Libanu, do rzeki wielkiej, rzeki Frath.
6.KRUSZYŃSKIzawróćcie i wyruszcie; idźcie na górę Amorejczyka i na wszystkie jego sąsiednie, do Araba, na Górę, do Szefela, na Negeb, na brzeg morza, do kraju Kanaanejczyka, na Liban, aż do wielkiej rzeki - rzeki Eufratu.
7.MIESESZwróćcie się i ruszajcie sobie, i przybądźcie do Góry Emorejczyka i do wszystkich sąsiadów jego [,osiadłych] na Stepie [Araba], na Górze [pasmie gorskiem, Har], W Nizinie [Szěfēla], w Negebie i na Wybrzeżu Morskiem: – do Kraju Kanaanejczyków i Libanonu [Lěbanōn], aż do wielkiej rzeki; Rzeki Eufratu [Pěrāt].
8.TYSIĄCL.WYD5Ruszajcie, idźcie, ciągnijcie ku górom Amorytów, do wszystkich pobliskich narodów [osiadłych] w Arabie, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczyków i w Libanie: aż po wielką rzekę Eufrat.
9.BRYTYJKAWyruszcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza, do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufratu.
10.POZNAŃSKAUformujcie się i wyruszcie, zdążając w góry Amorytów i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, w górach, na Szefeli, w Negebie i na wybrzeżu morskim - ziemi Kanaanitów, i w Libanie aż po wielką rzekę Eufrat.
11.WARSZ.PRASKAIdźcie w Góry Amoryckie i rozejdźcie się po okolicznych krainach. Wejdźcie do Araby, udajcie się w góry, zajmijcie Szefelę, Negeb, ziemie położone wzdłuż brzegu morza, Kanaan i Liban, aż po wielką rzekę Eufrat.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zabierzcie się, wyruszcie i idźcie do góry Emorejczyka oraz do wszystkich jego sąsiadów na stepie, na górze i na nizinie, na południu oraz nad brzegiem morza, do ziemi Kanaanejczyka i Libanu, do wielkiej rzeki, rzeki Frath.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWyruszcie w kierunku gór Amorytów i w kierunku wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza. Udajcie się do ziemi Kanaan i do Libanu, dotrzyjcie aż do wielkiej rzeki Eufrat.