« 5Moj 1:7  1:8 5Moj 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPToć rzecze: „Oddałem wam ziemię, wnidziecie a odzierżycie ją, nad ktorąż to przysiągł Bog otcom waszym Abramowi, Izaakowi a Jakobowi, aby ją dał jim i siemieniu jich po nich.
2.WUJEK.1923Oto, prawi, dałem wam: wnidźcie a posiądźcie ją, o którą przysiągł Pan ojcom waszym, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, żeby ją dał im i nasieniu ich po nich.
3.GDAŃSKA.1881Oto, dałem wam tę ziemię; wnijdźcież a posiądźcie tę ziemię, o którą przysiągł Pan ojcom waszym, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, iż im ją dać miał, i nasieniu ich po nich.
4.GDAŃSKA.2017Oto położyłem przed wami tę ziemię. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą PAN przysiągł dać waszym ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich.
5.CYLKOWOto oddaję wam ziemię tę; idźcie a zdobądźcie ziemię, o której zaprzysiągł Wiekuisty ojcom waszym, Abrahamowi, Ic'hakowi, i Jakóbowi, iż ją odda im, i potomstwu ich po nich."
6.KRUSZYŃSKIPatrz, oto kładę przed wami ten kraj; idźcie i obejmijcie w posiadanie ten kraj, który poprzysiągł Bóg ojcom waszym, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, aby dać wam i potomstwu waszemu po was.
7.MIESESPatrz! oddałem przed wami Kraj, wnijdźcie i nabądźcie [,jako dziedziczną własność] Kraj, o którym Wiekuisty poprzysiągł [pra]ojcom waszym; Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi – im go oddać i ich potomstwu po nich”.
8.TYSIĄCL.WYD5Patrzcie, wydaję wam ten kraj. Idźcie, posiądźcie tę ziemię, którą Pan poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a po nich ich potomstwu.
9.BRYTYJKAOto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich.
10.POZNAŃSKASpójrz! Oddaję wam ten kraj! Idźcie i zawładnijcie tym krajem, który Jahwe poprzysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, a po nich ich potomkom.
11.WARSZ.PRASKAOto daję wam ten kraj: idźcie więc i bierzcie w posiadanie tę ziemię, którą Jahwe poprzysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, oraz wszystkim ich potomkom.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto oddaję wam tą ziemię. Więc idźcie oraz zdobądźcie ziemię, o której WIEKUISTY zaprzysiągł waszym ojcom Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, że im ją odda; a po nich także ich potomstwu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSpójrzcie, położyłem tę ziemię przed wami. Wejdźcie i weźcie ją w posiadanie - tę ziemię, którą PAN przysiągł dać waszym ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi - im i ich potomstwu po nich.