« 5Moj 15:23  16:1 5Moj 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zachowaj miesiąc nowego zboża, i pierwszy czas wiosny, abyś czynił Phase Panu, Bogu twemu; bo w tym miesiącu wywiódł cię Pan, Bóg twój, z Egiptu w nocy.
2.GDAŃSKA.1881Przestrzegaj miesiąca Abib, abyś weń obchodził święto przejścia Panu, Bogu twemu, ponieważ miesiąca Abiba wywiódł cię Pan, Bóg twój, z Egiptu w nocy.
3.GDAŃSKA.2017Przestrzegaj miesiąca Abib i obchodź Paschę dla PANA, swego Boga, ponieważ w miesiącu Abib PAN, twój Bóg, wyprowadził cię w nocy z Egiptu.
4.CYLKOWPrzestrzegaj miesiąca kłosów, i spełniaj ofiarę paschalną Wiekuistemu, Bogu twojemu; gdyż w miesiącu kłosów wywiódł cię Wiekuisty, Bóg twój, z Micraim nocą;
5.KRUSZYŃSKIPrzestrzegaj miesiąca Abib i obchódź Paschę ku czci Jahwe, Boga twego; albowiem w miesiącu Abib wyprowadził cię Jahwe, Bóg twój, podczas nocy z Egiptu.
6.MIESES„Przestrzegać [winieneś] miesiąca ābibu [dojrzewania kłosów], ażebyś odprawiał [uroczystość] pesach[ową] dla [na cześć] Boga Twojego Wiekuistego, albowiem w miesiącu abibie wywiódł [na wolność] ciebie Bóg twój z Egiptu nocą:
7.TYSIĄCL.WYD5Przestrzegaj miesiąca Abib i święcenia Paschy ku czci Pana, Boga swego, gdyż w miesiącu Abib, nocą, Pan, Bóg twój, wyprowadził cię z Egiptu.
8.BRYTYJKABacz, abyś w miesiącu Kłosów odprawiał Paschę dla Pana, Boga twego, gdyż w miesiącu Kłosów wyprowadził cię Pan, Bóg twój, z Egiptu w nocy.
9.POZNAŃSKAPrzestrzegaj miesiąca Abib i obchodź Paschę na cześć Jahwe, twego Boga. W miesiącu Abib bowiem twój Bóg, Jahwe, wyprowadził cię nocą z Egiptu.
10.WARSZ.PRASKAPrzestrzegajcie tego, żeby w miesiącu Abib obchodzić uroczyście Paschę na cześć waszego Boga, Jahwe, bo to w miesiącu Abib Jahwe, wasz Bóg, wyprowadził was nocą z Egiptu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przestrzegaj miesiąca Kłosów i spełniaj ofiarę paschalną WIEKUISTEMU, twojemu Bogu; gdyż w miesiącu Kłosów, WIEKUISTY, twój Bóg, wyprowadził cię nocą z Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDbaj o to, by w miesiącu Abib obchodzić Paschę na cześć PANA, twojego Boga, ponieważ w tym miesiącu - nocą - PAN, twój Bóg, wyprowadził cię z Egiptu.