« 5Moj 16:9  16:10 5Moj 16:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziesz obchodził święto Tygodniów Panu, Bogu twemu, ofiarę dobrowolną ręki twojéj, którą ofiarujesz według błogosławienia Pana, Boga twego.
2.GDAŃSKA.1881A potem będziesz obchodził święto tygodni Panu, Bogu twemu; z dostatku ręki twej dobrowolnie dasz według tego, jako cię ubłogosławił Pan, Bóg twój.
3.GDAŃSKA.2017Potem będziesz obchodził Święto Tygodni dla PANA, swego Boga, z dobrowolną ofiarą twojej ręki, którą dasz stosownie do tego, jak cię błogosławił PAN, twój Bóg.
4.CYLKOWI będziesz obchodził święto tygodni Wiekuistemu, Bogu twojemu, szczodrością darów ręki twojej, które złożysz w miarę, jak cię pobłogosławi Wiekuisty, Bóg twój.
5.KRUSZYŃSKIbędziesz obchodził święto Tygodni ku czci Jahwe, Boga twojego z zaniesieniem ofiar dobrowolnych z twej ręki, które złożysz, iżby ci błogosławił Jahwe, Bóg twój.
6.MIESESA obchodził będziesz święto pielgrzymowe tygodni [na cześć] Bogu twojemu Wiekuistemu wedle szczodrobliwości ręki twojej, którą będziesz dawał, jak ci będzie błogosławił Bóg twój Wiekuisty,
7.TYSIĄCL.WYD5I będziesz obchodził Święto Tygodni ku czci Pana, Boga twego, z ofiarą według wspaniałomyślności twej ręki, złożoną stosownie do tego, jak ci pobłogosławił Pan, Bóg twój.
8.BRYTYJKAI będziesz obchodził Święto Tygodni na cześć Pana, Boga twego, z dobrowolnymi szczodrymi darami, jakie dawać będziesz odpowiednio do tego, jak pobłogosławił ci Pan, Bóg twój.
9.POZNAŃSKABędziesz obchodził Święto Tygodni na cześć twego Boga, Jahwe, składając dobrowolne ofiary odpowiednio do błogosławieństwa, jakim cię obdarzył Jahwe, twój Bóg.
10.WARSZ.PRASKAŚwięto Tygodni na cześć Jahwe, twojego Boga, będziecie obchodzić, składając ofiarę dobrowolną z owoców rąk waszych według tego, jak pobłogosławi ci twój Bóg, Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem szczodrością darów twojej ręki które złożysz w miarę jak cię pobłogosławi WIEKUISTY, twój Bóg będziesz obchodził święto Tygodni dla WIEKUISTEGO, twojego Boga.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPo ich upływie urządzisz na cześć PANA, twojego Boga, Święto Tygodni. Przybędziesz na nie z dostatkiem dobrowolnych ofiar, które złożysz stosownie do tego, jak błogosławi cię PAN, twój Bóg.