« 5Moj 16:17  16:18 5Moj 16:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sędzię i urzędniki postanowisz we wszystkich bramach twoich, któreć da Pan, Bóg twój, w każdem pokoleniu twojem, aby sądzili lud sądem sprawiedliwym,
2.GDAŃSKA.1881Sędzie i urzędniki postanowisz sobie we wszystkich bramach twoich, które Pan, Bóg twój, da tobie w każdem pokoleniu twojem, aby sądzili lud sądem sprawiedliwym.
3.GDAŃSKA.2017Ustanowisz sobie sędziów i urzędników we wszystkich swoich miastach, które PAN, twój Bóg, daje ci dla wszystkich waszych pokoleń, aby sądzili lud sprawiedliwym sądem.
4.CYLKOWSędziów i urzędników ustanowisz sobie we wszystkich bramach twoich, które Wiekuisty, Bóg twój, da tobie w pokoleniach twoich, aby sądzili lud sądem sprawiedliwym.
5.KRUSZYŃSKIUstanowisz sędziów i urzędników we wszystkich bramach, jakie Jahwe, Bóg twój, dał tobie, stosownie do pokoleń twoich i oni będą sądzili lud prawem sprawiedliwem.
6.MIESESSędziów i urzędników naznaczał będziesz sobie we wszystkich bramach [=miastach] twoich, które Bóg twój Wiekuisty daje tobie dla plemion twoich, ażeby sądzili lud sądem sprawiedliwym.
7.TYSIĄCL.WYD5Ustanowisz sobie sędziów i urzędników we wszystkich miastach, które ci daje Pan, Bóg twój, dla wszystkich pokoleń. Oni sądzić będą lud sprawiedliwie.
8.BRYTYJKAWe wszystkich twoich miejscowościach, które da ci Pan, Bóg twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud.
9.POZNAŃSKADla [wszystkich] twych pokoleń ustanowisz sobie sędziów i nadzorców - we wszystkich osiedlach, jakie da ci twój Bóg, Jahwe; oni będą sprawowali nad ludem sprawiedliwe sądy.
10.WARSZ.PRASKAWe wszystkich miastach danych ci przez twego Boga, Jahwe, ustanowisz – według poszczególnych pokoleń – sędziów i urzędników, którzy będą rozsądzać sprawiedliwie sprawy całego ludu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.We wszystkich twoich bramach, które WIEKUISTY, twój Bóg, da ci w twych pokoleniach, ustanowisz sobie sędziów i urzędników, aby sądzili lud sprawiedliwym sądem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWe wszystkich miastach, które daje ci PAN, twój Bóg, ustanowisz dla swoich plemion sędziów i urzędników. Mają oni zapewnić ludowi sprawiedliwy sąd.