« 5Moj 16:1  16:2 5Moj 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziesz ofiarował Phase Panu, Bogu twemu, z owiec i z wołów na miejscu, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam mieszkało imię jego.
2.GDAŃSKA.1881A będziesz ofiarował ofiarę świętą przejścia Panu, Bogu twemu, z owiec i z wołów, na miejscu, które obierze Pan, aby tam mieszkało imię jego.
3.GDAŃSKA.2017Złożysz PANU, swemu Bogu, ofiarę paschalną z owiec i wołów w miejscu, które PAN wybierze na mieszkanie dla swego imienia.
4.CYLKOWA zarzynaj ofiarę paschalną Wiekuistemu, Bogu twojemu, trzodę i rogaciznę, na miejscu, które wybierze Wiekuisty, aby ustanowić imię Swoje tam.
5.KRUSZYŃSKIOfiarujesz na Paschę, dla Jahwe, Boga twego, z owiec i bydła na miejscu, które Jahwe, Bóg twój, wybierze na mieszkanie swego imienia.
6.MIESESażebyś [mianowicie] zarzynał [jako ofiarę] pesach[ową] dla Boga twego Wiekuistego z trzody, albo z rogacizny – w miejscowości, którą wybierze Wiekuisty, ażeby Imieniu Swemu dać Rezydencję tam.
7.TYSIĄCL.WYD5Złożysz ofiarę paschalną ku czci Pana, Boga swego, z drobnego i większego bydła w miejscu, które sobie obierze Pan na mieszkanie dla imienia swego.
8.BRYTYJKAZłożysz na ofiarę paschalną dla Pana, Boga twego, owce i bydło, w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia swego.
9.POZNAŃSKANa Paschę zabijesz dla twego Boga, Jahwe, owce i cielęta na tym miejscu, które Jahwe wybierze na zamieszkanie dla swego Imienia.
10.WARSZ.PRASKABogu Jahwe będziecie składać ofiarę paschalną, owce i cielce, wszystko na miejscu, które Jahwe, wasz Bóg, wybierze sobie na mieszkanie dla swojego imienia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zarzynaj twojemu Bogu, WIEKUISTEMU, ofiarę paschalną, trzodę i rogaciznę, na miejscu, które WIEKUISTY wybierze, by tam ustanowić Swoje Imię.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJako ofiarę paschalną złożysz PANU, twojemu Bogu, owce oraz bydło, a uczynisz to w miejscu, które PAN wybierze, by zamieszkało tam Jego imię.