« 5Moj 16:19  16:20 5Moj 16:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sprawiedliwie, co jest sprawiedliwego, konać będziesz, abyś żył i posiadł ziemię, którąć da Pan, Bóg twój.
2.GDAŃSKA.1881Sprawiedliwości, sprawiedliwości naśladować będziesz, abyś żył, i posiadł ziemię, którą Pan, Bóg twój, dawa tobie.
3.GDAŃSKA.2017Podążaj całkowicie za sprawiedliwością, abyś żył i posiadł ziemię, którą daje ci PAN, twój Bóg.
4.CYLKOWZa sprawiedliwością, za sprawiedliwością podążaj, abyś żył i posiadał ziemię, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie.
5.KRUSZYŃSKIBędziesz najściślej postępował za sprawiedliwością, abyś żył i posiadał ziemię, którą Jahwe, Bóg twój, daje tobie.
6.MIESESZa sprawiedliwością tylko dąż, ażebyś utrzymywał się przy życiu i ażebyś posiadał [zachował] jako dziedziczną własność Kraj, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie.
7.TYSIĄCL.WYD5Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, którą ci daje Pan, Bóg twój.
8.BRYTYJKAO sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg twój.
9.POZNAŃSKAMasz się kierować samą tylko sprawiedliwością, abyś żył i wszedł w posiadanie ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg.
10.WARSZ.PRASKAUsilnie będziesz się trzymał tego, co sprawiedliwe, żebyś mógł żyć i cieszyć się posiadaniem ziemi, którą dał ci Jahwe, twój Bóg.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za sprawiedliwością podążaj za sprawiedliwością, abyś żył i posiadał ziemię, którą ci oddaje WIEKUISTY, twój Bóg.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITO sprawiedliwość, tylko o sprawiedliwość zabiegaj, po to, byś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą daje ci PAN, twój Bóg.