« 5Moj 16:20  16:21 5Moj 16:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będziesz sadził gaju i wszelkiego drzewa przy ołtarzu Pana, Boga twego.
2.GDAŃSKA.1881Nie sadź sobie gaju z żadnego drzewa przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz.
3.GDAŃSKA.2017Nie posadzisz sobie gaju z żadnego drzewa dokoła ołtarza PANA, swego Boga, jaki sobie zbudujesz.
4.CYLKOWNie sadź sobie gaju z jakichbądź drzew przy ołtarzu Wiekuistego, Boga twojego, który wzniesiesz sobie;
5.KRUSZYŃSKINie posadzisz sobie aszer, żadnego drzewa obok ołtarza, jaki wzniesiesz dla Jahwe, Boga swego.
6.MIESESNie zasadzaj sobie ăszēry [drzewa świętego], jakiegokolwiek drzewa, obok ołtarza Boga twojego Wiekuistego, który wzniesiesz sobie,
7.TYSIĄCL.WYD5Nie ustawisz aszery z żadnego drewna koło ołtarza Pana, Boga swego, jaki sobie zbudujesz.
8.BRYTYJKANie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz.
9.POZNAŃSKANie posadzisz żadnego drzewa jako aszery obok ołtarza twego Boga, Jahwe, jaki sobie wzniesiesz.
10.WARSZ.PRASKAW pobliżu ołtarza, który zbudujesz dla Jahwe, twojego Boga, nie będziesz ustawiał aszery ani nie posadzisz żadnego drzewa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie sadź sobie gaju z jakichkolwiek drzew przy ołtarzu WIEKUISTEGO, twojego Boga, który sobie wzniesiesz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITObok ołtarza PANA, twojego Boga, który sobie zbudujesz, nie sadź jako aszery jakiegokolwiek drzewa!