« 5Moj 16:21  16:22 5Moj 17:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ani sobie udziałasz, ani postawisz słupa, których nienawidzi Pan, Bóg twój.
2.GDAŃSKA.1881Ani sobie wystawiaj słupa, gdyż to ma w nienawiści Pan, Bóg twój.
3.GDAŃSKA.2017Nie postawisz sobie posągu, gdyż PAN, twój Bóg, nienawidzi tego.
4.CYLKOWAni wystawiaj sobie posągu, - którego nienawidzi Wiekuisty, Bóg twój!
5.KRUSZYŃSKINie ustawisz sobie słupów, które są znienawidzone przez Jahwe, Boga twego.
6.MIESESrównież nie będziesz stawiał pomnika [maccēba] sobie, – czego nienawidzi Bóg twój Wiekuisty”.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie postawisz sobie steli, której nienawidzi Pan, Bóg twój.
8.BRYTYJKANie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg twój nienawidzi.
9.POZNAŃSKANie postawisz też masseby, której nienawidzi twój Bóg, Jahwe.
10.WARSZ.PRASKANie będziesz także wznosił żadnej z tych stel, które budzą odrazę w twoim Bogu, Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wystawiaj sobie posągu, którego nienawidzi WIEKUISTY, twój Bóg.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie stawiaj też posągu, którego nienawidzi PAN, twój Bóg.