« 5Moj 16:2  16:3 5Moj 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będziesz w nie jadł chleba kwaszonego: siedm dni będziesz jadł bez kwasu, chleb utrapienia; boś w strachu wyszedł z Egiptu, abyś pamiętał na dzień wyjścia twego z Egiptu, po wszystkie dni żywota twego.
2.GDAŃSKA.1881Nie będziesz z nimi jadł kwaszonego; przez siedem dni jeść będziesz z nimi przaśniki, chleb utrapienia, (boś z kwapieniem wyszedł z ziemi Egipskiej), abyś pamiętał dzień wyjścia twego z ziemi Egipskiej po wszystkie dni żywota twego.
3.GDAŃSKA.2017Nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego; przez siedem dni będziesz jadł z nią przaśniki, chleb utrapienia – gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi Egiptu – abyś pamiętał dzień swego wyjścia z ziemi Egiptu po wszystkie dni swego życia.
4.CYLKOWNie będziesz jadał przy tém kiszonego; przez siedm dni będziesz jadał przy tem przaśniki - chléb nędzy; boś w pośpiechu wyszedł z ziemi Micraim, - abyś pamiętał dzień wyjścia twojego z ziemi Micraim po wszystkie dni życia twojego.
5.KRUSZYŃSKIWraz z temi ofiarami nie będziesz jadł chleba kwaszonego, przez siedm dni będziesz spożywał z niemi przaśniki, chleb udręczenia - ponieważ pospiesznie wyszedłeś z Egiptu - abyś przez całe życie swoje pamiętał o dniu, któregożeś wyszedł z Egiptu.
6.MIESESNie będziesz jadał przy nim [chleba] kiszonego, – przez dni siedem będziesz przy nim przaśniki [tylko] jadał, chleb biedy, gdyż, zaiste! w pośpiechu wyszedłeś [na wolność] z Kraju Egipskiego, – ażebyś pamiętał dzień wyjścia [na wolność] twego z Kraju Egipskiego przez wszystkie dnie żywota twego.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł z tymi ofiarami chleb przaśny - chleb upokorzenia, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej po wszystkie dni swego życia.
8.BRYTYJKANie będziesz przy niej jadł zakwaszonego ciasta przez siedem dni. Będziesz jadł przy niej przaśniki – chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej – abyś pamiętał dzień twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni twojego życia.
9.POZNAŃSKANie będziesz jadł razem z tą [ofiarą] niczego kwaszonego. Przez siedem dni będziesz z nią jadł przaśniki - chleb niedostatku, gdyż w pośpiechu wyruszałeś z Egiptu - abyś dzień twego wyjścia z Egiptu przypominał sobie po wszystkie dni twego życia.
10.WARSZ.PRASKARazem z tymi ofiarami nie będziecie spożywać chleba kwaszonego, natomiast w ciągu siedmiu dni będziecie spożywać chleb tylko przaśny – chleb waszego upokorzenia, bo z wielkim pośpiechem wychodziliście z Egiptu – żebyście pamiętali przez całe życie o dniu, w którym wyszliście z Egiptu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie będziesz przy tym jadał kwaszonego; przez siedem dni będziesz przy tym jadał przaśniki chleb nędzy, gdyż wyszedłeś w pośpiechu z ziemi Micraim. Będziesz to jadał po wszystkie dni twojego życia, abyś pamiętał dzień twojego wyjścia z ziemi Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy tej ofierze - przez siedem dni - nie będziesz spożywał pieczywa z zakwaszonego ciasta. Będziesz spożywał tylko przaśniki, ten chleb niedoli, upamiętniający to, że w pośpiechu opuściłeś Egipt. Dzień twojego wyjścia z ziemi egipskiej powinieneś bowiem pamiętać po wszystkie dni swego życia.