« 5Moj 16:3  16:4 5Moj 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie ukaże się kwas we wszech granicach twoich przez siedm dni, i nie zostanie z mięsa tego, co ofiarowano jest wieczór dnia pierwszego, aż do zarania.
2.GDAŃSKA.1881A nie pokaże się u ciebie kwas we wszystkich granicach twoich przez siedem dni, i nie zostanie nic przez noc z mięsa, które byś ofiarował w wieczór pierwszego dnia, aż do poranku.
3.GDAŃSKA.2017Nie zobaczy się u ciebie kwasu we wszystkich twoich granicach przez siedem dni. Z mięsa, które złożyłeś pierwszego dnia wieczorem, nie zostawisz nic przez noc do rana.
4.CYLKOWI nie pokaże się u ciebie zakis w całym obrębie twoim przez siedm dni; i niechaj nie przeleży nic z mięsa, któreś zarznął wieczorem dnia pierwszego, do rana.
5.KRUSZYŃSKINie ujrzy się u ciebie kwaszonego na całej twej posiadłości przez siedm dni i żadna cząstka z mięsa, jakie ofiarujesz wieczorem dnia pierwszego, nie pozostanie przez noc do rana.
6.MIESESAni niech się nie pokaże u ciebie kwas w obrębie granic twoich [też] przez dni siedem. Niech nie pozostanie przez noc z mięsa tego, które zarżniesz przed wieczorem, na dzień pierwszy, aż do rana.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie zobaczy się u ciebie kwasu, w całej twej posiadłości, przez siedem dni. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem dnia poprzedniego, niczego przez noc nie zostawisz do rana.
8.BRYTYJKAPrzez siedem dni nie pojawi się u ciebie kwaśny zaczyn na całym twoim obszarze. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem pierwszego dnia, niech nic nie zostanie przez noc do rana.
9.POZNAŃSKAPrzez siedem dni w całej twej posiadłości nie ma być żadnego kwasu. Z mięsa zaś, które zabijesz [na ucztę] wieczorem pierwszego dnia, nie może nic pozostać przez noc do rana.
10.WARSZ.PRASKAW ciągu siedmiu dni w całym waszym kraju nie powinno się znaleźć nigdzie ani odrobiny kwasu i nic z ofiar składanych wieczorem jednego dnia nie powinno pozostawać przez noc do następnego rana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez siedem dni, w całym twoim obrębie nie pokaże się u ciebie zakwas; niech nie przeleży do rana nic z mięsa, które zarżnąłeś pierwszego dnia, wieczorem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez siedem dni, na całym zamieszkanym przez ciebie obszarze, nie pojawi się zakwas. Ponadto z mięsa, które złożysz w ofierze pierwszego dnia wieczorem, nic nie pozostawisz do rana.