« 5Moj 16:4  16:5 5Moj 16:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będziesz mógł ofiarować Phase w któremkolwiek mieście twojem, które Pan, Bóg twój, da tobie.
2.GDAŃSKA.1881Nie będziesz mógł ofiarować ofiary święta przejścia w któremkolwiek mieście twojem, z onych, które Pan, Bóg twój, dawa tobie.
3.GDAŃSKA.2017Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej twojej miejscowości, którą daje ci PAN, twój Bóg;
4.CYLKOWNie masz zarzynać ofiary paschalnej w któremkolwiek z miast twoich, które Wiekuisty, Bóg twój, odda tobie.
5.KRUSZYŃSKINie będziesz mógł obchodzić Paschy w każdem z miast, jakie Jahwe, Bóg twój, ci da;
6.MIESESNie będziesz mógł zarzynać [ofiary] pesachu[owej] w którejkolwiek z bram [miast] twoich, którą Bóg twój Wiekuisty daje tobie.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg twój,
8.BRYTYJKANie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości z tych, jakie Pan, Bóg twój, ci daje,
9.POZNAŃSKANie będziesz też mógł ofiarować Paschy w jakiejkolwiek z osad, które da ci twój Bóg, Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAOfiary paschalnej nie wolno ci będzie składać w jakimkolwiek z tych miast, które ci da Jahwe, twój Bóg,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zarzynaj ofiary paschalnej w którymkolwiek z twych miast, które ci da WIEKUISTY, twój Bóg.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOfiary paschalnej nie będziesz mógł składać w przekazanych ci przez PANA, twojego Boga, miastach.