« 5Moj 16:5  16:6 5Moj 16:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale na miejscu, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam przebywało imię jego, ofiarujesz Phase w wieczór na zachodzie słońca, kiedyś wyszedł z Egiptu.
2.GDAŃSKA.1881Ale na miejscu, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam mieszkało imię jego, ofiarować będziesz ofiarę świętą przejścia w wieczór przy zajściu słońca, w ten czas, któregoś wyszedł z Egiptu.
3.GDAŃSKA.2017Lecz w miejscu, które PAN, twój Bóg, wybierze na mieszkanie dla swego imienia, tam będziesz składał ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w porze swego wyjścia z Egiptu.
4.CYLKOWLecz tylko na tem miejscu, które wybierze Wiekuisty, Bóg twój, aby postanowił imię Swoje, - tam zarzynać masz ofiarę paschalną wieczorem przy zachodzie słońca, w porze wyjścia twojego z Micraim;
5.KRUSZYŃSKIlecz na miejscu, które Jahwe, Bóg twój, wybierze na mieszkanie imienia swego, tam będziesz obchodził Paschę, wieczorem, przy zachodzie słońca, o czasie twojego wyjścia z Egiptu.
6.MIESESGdyż, zaprawdę! tylko w miejscowości, którą wybierze Bóg twój Wiekuisty, ażeby Imieniu Swemu dać Rezydencję [tam], – tam zarzynał będziesz [ofiarę] pesach[ową] przed wieczorem, gdy się słońce będzie ku zachodowi skłaniać, w porze wyjścia twego [na wolność] z Egiptu, –
7.TYSIĄCL.WYD5lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla swego imienia - tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w godzinie wyjścia swego z Egiptu.
8.BRYTYJKATylko na miejscu, które Pan, Bóg twój, wybierze na mieszkanie dla swego imienia, składać będziesz ofiarę paschalną wieczorem po zachodzie słońca, o tym samym czasie, kiedy wychodziłeś z Egiptu,
9.POZNAŃSKAMasz bowiem zabić [baranka] na Paschę na tym miejscu, które twój Bóg, Jahwe, wybierze na mieszkanie dla swego Imienia - pod wieczór, przy zachodzie słońca, w porze twego wyjścia z Egiptu.
10.WARSZ.PRASKAlecz jedynie na miejscu, które Jahwe, twój Bóg, wybierze sobie na mieszkanie; tam będziesz sprawował Paschę wieczorem, o zachodzie słońca, [a więc] w porze waszego wyjścia z Egiptu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz tylko na tym miejscu, które wybierze WIEKUISTY, twój Bóg, by ustanowić Swoje Imię. Tam masz zarzynać ofiarę paschalną wieczorem, przy zachodzie słońca, w czasie twojego wyjścia z Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziesz mógł ją składać tylko w tym miejscu, które PAN, twój Bóg, wybierze, by zamieszkało tam Jego imię. Ofiarę paschalną złożysz wieczorem, bo wtedy, gdy wychodziłeś z Egiptu, zachodziło słońce.