« 5Moj 16:7  16:8 5Moj 16:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sześć dni będziesz jadł przaśniki: a w dzień siódmy, iż jest zebranie Pana, Boga twego, roboty czynić nie będziesz.
2.GDAŃSKA.1881Przez sześć dni będziesz jadł przaśniki, ale w dzień siódmy święto uroczyste będzie Pana, Boga twego; nie będziesz czynił weń żadnej roboty.
3.GDAŃSKA.2017Przez sześć dni będziesz jadł przaśniki, a siódmego dnia będzie uroczyste święto dla PANA, twego Boga. Nie będziesz wtedy wykonywał żadnej pracy.
4.CYLKOWPrzez sześć dni będziesz jadał przaśniki, a dnia siódmego - uroczyste zebranie gwoli Wiekuistemu, Bogu twojemu: nie zajmuj się robotą.
5.KRUSZYŃSKIPrzez sześć dni będziesz spożywał przaśniki, a dnia siódmego odbędzie się zgromadzenie ku czci Jahwe, Boga twego: nie będziesz wykonywał żadnej pracy.
6.MIESES[Jeszcze] przez dni sześć będziesz przaśniki jadał. Siódmego dnia – zebranie uroczyste przed Bogiem twoim Wiekuistym, nie będziesz wykonywał pracy [wówczas].
7.TYSIĄCL.WYD5Sześć dni będziesz jadł chleb przaśny, a siódmego dnia będzie uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, Boga twego: żadnej pracy nie będziesz wykonywał.
8.BRYTYJKAPrzez sześć dni będziesz jadł przaśniki, a siódmego dnia będzie święte zgromadzenie na cześć Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy.
9.POZNAŃSKAPrzez sześć dni będziesz spożywał przaśniki, a dnia siódmego odbędzie się uroczyste zgromadzenie na cześć Jahwe, twego Boga. Nie będziesz [wtedy] wykonywał żadnej pracy.
10.WARSZ.PRASKAPrzez sześć dni będziesz spożywał chleb tylko przaśny, a na siódmy dzień zwołacie uroczyste zebranie na cześć Jahwe, waszego Boga. Powstrzymacie się też w tym czasie od wszelkich prac.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez sześć dni będziesz jadał przaśniki, a siódmego dnia będzie uroczyste zebranie z uwagi na WIEKUISTEGO; nie zajmuj się pracą.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do przaśników, będziesz je spożywał przez sześć dni, a siódmego dnia zwołasz zgromadzenie na cześć PANA, twojego Boga. Nie będziesz wówczas wykonywał żadnej pracy.