« 5Moj 19:21  20:1 5Moj 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż w❬y❭nidziesz ku boju przeciw wrogom swym a uźrzysz jeźce i wozy, i więcszą wielikość zastępu, niż ty masz, twych przeciwnikow, nie lękaj się jich, bo Pan Bog twoj z tobą jest, jenże cię wywiodł z ziemie ejipskiej.
2.WUJEK.1923Jeźli się ruszysz na wojnę przeciw nieprzyjaciołom twoim, a ujrzysz jezdne i wozy i większe, niżbyś ty miał, nieprzyjacielskiego wojska mnóstwo, nie będziesz się ich bał; bo Pan, Bóg twój, jest z tobą, który cię wywiódł z ziemie Egipskiéj.
3.GDAŃSKA.1881Gdy się ruszysz na wojnę przeciw nieprzyjaciołom twoim, a obaczysz konie, i wozy, i lud większy nad cię, nie bój się ich; bo Pan, Bóg twój, z tobą jest, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej.
4.GDAŃSKA.2017Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie, rydwany i lud liczniejszy od ciebie, nie bój się ich, gdyż jest z tobą PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu.
5.CYLKOWGdy wyruszysz na wojnę przeciw wrogowi twojemu a zobaczysz konie i wozy, i lud liczniejszy od ciebie, - nie obawiaj się ich; gdyż Wiekuisty, Bóg twój, z tobą, który cię wywiódł z ziemi Micraim!
6.KRUSZYŃSKIGdy wyjdziesz na wojnę przeciwko swemu wrogowi i ujrzysz konie i wozy, lud silniejszy od ciebie, nie obawiaj się ich, albowiem Jahwe, Bóg twój, który cię wyprowadził z Egiptu, będzie walczył z tobą.
7.MIESES„Gdy wyruszysz w bój przeciwko wrogowi twemu i ujrzysz konnicę i wojenne wozy, lud liczniejszy niźli ty, – nie trwóż się przed nimi, albowiem Bóg twój Wiekuisty z tobą, Który wywiódł ciebie z Kraju Egipskiego.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli się udasz na wojnę przeciw twemu wrogowi, a zauważysz, że koni, rydwanów i ludzi jest tam więcej niż u ciebie, nie lękaj się ich, gdyż z tobą jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.
9.BRYTYJKAGdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.
10.POZNAŃSKAKiedy wyruszysz na wojnę przeciw twoim wrogom, a zobaczysz konie, wozy i lud liczniejszy od ciebie, nie bój się ich, bo z tobą jest twój Bóg, Jahwe, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.
11.WARSZ.PRASKAKiedy wyruszysz na wojnę przeciw twoim wrogom i zobaczysz konie i rydwany oraz oddziały liczniejsze niż twoje, nie lękaj się ich, gdyż Jahwe, twój Bóg, który wyprowadził cię z Egiptu, jest z tobą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy wyruszysz na wojnę przeciw twojemu wrogowi i zobaczysz konie, wozy oraz lud liczniejszy od siebie nie obawiaj się ich; gdyż WIEKUISTY, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Micraim, jest z tobą.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie i rydwany, wojsko liczniejsze od ciebie, to nie bój się, gdyż jest z tobą PAN, twój Bóg, Ten, który cię wywiódł z ziemi egipskiej.