« 5Moj 20:15  20:16 5Moj 20:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle w tych mieściech, ktoreż to tobie ku jimieniu będą dany, owszem niżadnego nie ostawisz żywo,
2.WUJEK.1923A z tych miast, które dane będą tobie, nikogo zgoła żywo nie zostawisz:
3.GDAŃSKA.1881Ale z miast narodów tych, które Pan, Bóg twój, podawa tobie w dziedzictwo, żadnej duszy żywić nie będziesz.
4.GDAŃSKA.2017Ale z miast tych narodów, które PAN, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo, żadnej duszy nie zostawisz przy życiu.
5.CYLKOWWszakże z miast tych ludów, które Wiekuisty, Bóg twój, oddaje ci w posiadanie, nie zostawisz przy życiu żadnej duszy.
6.KRUSZYŃSKITylko co do miast tych narodów, które Jahwe, Bóg twój, wyda tobie na dziedzictwo, nie pozostawisz nikogo przy życiu,
7.MIESESnatomiast z miast ludów tych, które Bóg twój Wiekuisty daje tobie na dziedziczną własność, nie ostawisz przy życiu [żywej] duszy:
8.TYSIĄCL.WYD5Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu.
9.BRYTYJKAJednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty,
10.POZNAŃSKANatomiast w miastach należących do tych narodów, które twój Bóg, Jahwe, daje ci w dziedzictwo, nie zostawisz przy życiu nikogo.
11.WARSZ.PRASKANatomiast w miastach należących do narodów, które Jahwe, twój Bóg, daje ci w posiadanie jako dziedzictwo, niczego, co oddycha, nie pozostawisz przy życiu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak z miast tych ludów, które WIEKUISTY, twój Bóg, oddaje ci w posiadanie, nie zostawisz przy życiu żadnej duszy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast co do miast tych ludów, które PAN, twój Bóg, przekazuje ci w dziedzictwo, to nie pozostawisz przy życiu nikogo.