« 5Moj 20:16  20:17 5Moj 20:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale zbijesz mieczem, to jest Etejskiego, Amorejskiego, Kananejskiego, Ferezejskiego, Ewejskiego a Jebuzejskiego, jakoż przykazał tobie Pan Bog twoj,
2.WUJEK.1923Ale pobijesz w paszczece miecza, to jest Hethejczyka i Amorrejczyka i Chananejczyka, Pherezejczyka i Hewejczyka i Jebuzejczyka, jakoć Pan, Bóg twój, przykazał:
3.GDAŃSKA.1881Lecz do szczętu wytracisz je, Hetejczyka, Amorejczyka, Chananejczyka, i Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka, jakoć rozkazał Pan, Bóg twój;
4.GDAŃSKA.2017Lecz doszczętnie je wytępisz: Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, jak ci nakazał PAN, twój Bóg;
5.CYLKOWLecz podasz ich zaklęciu: Chyttejczyka i Emorejczyka, Kanaanejczyka i Peryzejczyka, i Chywitę i Jebusytę, - jako ci rozkazał Wiekuisty, Bóg twój;
6.KRUSZYŃSKIponieważ obłożysz ich klątwą: Hittytę, Amorejczyka, Kanaanejczyka, Ferezejczyka, Hewejczyka i Jebuzejczyka, jako rozkazał ci Jahwe, Bóg twój,
7.MIESESLecz [,zaiste!] poświęcisz ich zagładzie całkowicie, [mianowicie] Chittejczyka, Emōrejczyka, Kanaănejczyka, Pěrizzejczyka, Chiwwejczyka i Jěbūsejczyka, – tak, jak przykazał ci Bóg twój Wiekuisty. –
8.TYSIĄCL.WYD5Klątwą obłożysz Chittytę, Amorytę, Kananejczyka, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę, jak ci rozkazał Pan, Bóg twój,
9.BRYTYJKAGdyż obłożysz je klątwą, mianowicie: Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan, Bóg twój,
10.POZNAŃSKAObłożysz bowiem klątwą Chittytów, Amorytów, Kanaanitów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów - jak ci to nakazał Jahwe, twój Bóg,
11.WARSZ.PRASKAObłożysz klątwą następujące narody: Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebuzytów, zgodnie z tym, co nakazał ci Bóg twój, Jahwe,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz poddasz ich zaklęciu: Chyttejczyka, Emorejczyka, Kanaanejczyka, Peryzejczyka, Chywitę i Jebusytę jak ci rozkazał WIEKUISTY, twój Bóg;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKlątwą obłożysz Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów, tak jak ci przykazał PAN, twój Bóg,