« 5Moj 20:17  20:18 5Moj 20:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPaby snad nie nauczyli ciebie czynić wszej ganiebności, jąż to sami czynili bogom swym, i zgrzeszylibyście w Pana Boga waszego.
2.WUJEK.1923Aby snadź was nie nauczyli czynić wszystkich obrzydliwości, które sami czynili bogom swoim: a zgrzeszylibyście przeciw Panu, Bogu waszemu.
3.GDAŃSKA.1881Przeto żeby nie uczyli was czynić według wszystkich obrzydliwości swoich, które czynili bogom swym, i zgrzeszylibyście przeciw Panu, Bogu waszemu.
4.GDAŃSKA.2017Aby nie uczyli was czynić według wszystkich swoich obrzydliwości, jakie czynili swym bogom, i abyście nie zgrzeszyli przeciw PANU, swojemu Bogu.
5.CYLKOWAby nie uczyli was postępować według wszystkich obmierzłości, które spełniają gwoli bogom swoim, i abyście nie grzeszyli przeciw Wiekuistemu, Bogu waszemu!
6.KRUSZYŃSKIaby was nie przyuczyły do naśladowania wszystkich swoich obrzydliwości, jakie wykonywali dla bóstw swoich i abyście nie zgrzeszyli przeciwko Jahwe, Bogu waszemu.
7.MIESESAżeby oni nie nauczali was postępować wedle wszelakich wszeteczeństw swoich, które oni popełniali dla [czci] bogów swoich, a czem [przeciwnie]byście wy stawali się grzesznymi przed Bogiem waszym Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5abyście się nie nauczyli czynić wszystkich obrzydliwości, które oni czynią ku czci bogów swoich, i byście nie grzeszyli przeciw Panu, waszemu Bogu.
9.BRYTYJKAAby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim bogom, i byście nie zgrzeszyli wobec Pana, Boga waszego.
10.POZNAŃSKAażeby [te narody] nie nauczyły was popełniania tych wszystkich wstrętnych rzeczy, jakich same się dopuszczają dla swych bogów, i byście nie zgrzeszyli przeciw Jahwe, waszemu Bogu.
11.WARSZ.PRASKAżebyście nie zaczęli naśladować tych wszystkich obrzydliwości, które oni czynią ze swoimi bogami, i nie grzeszyli w ten sposób przeciwko Jahwe, waszemu Bogu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by nie uczyli was postępować według wszystkich obmierzłości, które spełniają z uwagi na swoich bogów i abyście nie grzeszyli przeciwko WIEKUISTEMU, waszemu Bogu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITpo to, by nie nauczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, które sami czynią, czcząc swoich bogów. Postępując jak oni, wy sami zgrzeszylibyście przeciw PANU, waszemu Bogu.