« 5Moj 20:18  20:19 5Moj 20:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż lężesz przed miastem długiego czasu a otarasowaw się przed nim, aby dobył jego, nie po ❬d❭cinaj szczepow, ktorychże owoce godzą się jeść, ani siekirami około krajiny posiekasz, bo drzewo jest, a nie człowiek ani może[sz] przysporzyć czysła bojownikowego.
2.WUJEK.1923Gdy oblężesz miasto przez czas długi, a obtoczysz je szańcami, abyś go dobył: nie będziesz wycinał drzew, z których jeść się może, ani siekierami wokoło pustoszyć masz krainę; bo drewno jest, a nie człowiek, ani może walczących przeciw tobie przyczynić liczby.
3.GDAŃSKA.1881Gdy oblężesz jakie miasto, a przez wiele dni dobywać go będziesz, abyś je wziął, nie psuj drzewa jego, wycinając je siekierą, bo z niego jeść będziesz; przetoż go nie wycinaj, (bo azaż są ludźmi drzewa polne?) abyś ich używał do oblężenia.
4.GDAŃSKA.2017Gdy przez wiele dni będziesz oblegał jakieś miasto, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew, wycinając je siekierą. Będziesz bowiem z nich jeść, więc nie wycinaj ich (bo drzewa polne są dla życia człowieka), aby ich użyć do oblężenia.
5.CYLKOWGdy będziesz oblegał miasto przez długi czas, aby je zawojować i zdobyć, nie niszcz drzew jego, podnosząc na nie siekierę; ponieważ z nich jeść możesz, nie ścinaj ich; bo czyż człowiekiem drzewo polne, aby ulegało twojemu oblężeniu?
6.KRUSZYŃSKIJeżeli będziesz oblegał miasto przez czas dłuższy, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie zniszczysz drzew jego, podnosząc na nie siekierę; będziesz bowiem z niego spożywał, nie zetniesz go: bo czyż drzewo na polu jest człowiekiem, którego idziesz oblegać?
7.MIESESGdy oblegał będziesz miasto dłuższy czas, ażeby je zwalczyć, celem zdobycia go, nie niszcz [za]drzew[ienia] jego, podnosząc siekierę na nie, gdyż ty z niego będziesz jadł [owoce], [zatem] go nie ścinaj, – czyż człowiekiem bowiem drzewo polne, iżby przed tobą uchodziło do obleganego miasta?
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli przez wiele dni będziesz oblegał miasto i walczył z nim, nie zetniesz jego drzew, przykładając siekierę, bo będziesz spożywał z nich owoce. Dlatego ich nie zniszczysz. Czy drzewo to człowiek, byś je oblegał?
9.BRYTYJKAJeżeli będziesz oblegał jakieś miasto przez długi czas, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew podnosząc na nie siekierę, bo z nich możesz się żywić; nie wycinaj ich więc, bo czyż drzewo polne jest człowiekiem, aby miało być przez ciebie oblegane?
10.POZNAŃSKAJeżeli będziesz oblegał miasto przez czas dłuższy, chcąc je pokonać i zająć, nie wolno ci niszczyć jego drzew, godząc w nie siekierą. Masz bowiem pożywać z nich [owoce], nie będziesz ich więc wycinać. Czyż drzewa polne są ludźmi, byś miał iść je oblegać?
11.WARSZ.PRASKAJeśli wypadnie wam oblegać jakieś miasto przez wiele dni, by je w końcu zająć, nie będziecie niszczyć rosnących tam drzew, przykładając do nich siekierę, bo będziecie przecież spożywać z nich owoce. Nie będziecie przeto ich niszczyć. Zresztą, czy drzewa rosnące na polu są ludźmi, żebyście musieli je oblegać?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy będziesz oblegał miasto przez długi czas, aby je zawojować i zdobyć, nie niszcz jego drzew, podnosząc na nie siekierę; nie ścinaj ich, ponieważ możesz z nich jeść. Bo czy polne drzewo jest człowiekiem, by ulegało twojemu oblężeniu?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli przez dłuższy czas będziesz oblegał jakieś miasto, walcząc z nim, by je zdobyć, to nie wycinaj siekierą jego drzew owocowych, bo możesz spożywać ich owoce - nie wycinaj ich zatem. Czy drzewo jest człowiekiem, byś miał je oblegać?