« 5Moj 20:19  20:20 5Moj 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jestli drzewia nie płodzącego, a jest płone a k jinym potrzebam godne, posiekaw je udziałasz proki, dojądże nie dobędziesz miasta, jeż to się tobie przeciwia.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli które drzewa nie są rodzące owocu, ale leśne i na insze potrzeby służące: wytnij a sporządź machiny, aż dobędziesz miasta, które przeciwko tobie walczy.
3.GDAŃSKA.1881Tylko drzewa, które obaczysz, że owocu nie rodzą, te psować będziesz i wycinać: i budować będziesz baszty przeciwko onemu miastu, które z tobą walczy, póki go nie opanujesz.
4.GDAŃSKA.2017Tylko te drzewa, o których wiesz, że nie rodzą owoców, zniszczysz i wytniesz; i zbudujesz narzędzia przeciwko temu miastu, które z tobą walczy, aż je opanujesz.
5.CYLKOWTylko takie drzewo, o którem wiesz, że nie jest drzewem pożywiającém, - takie niszczyć i ścinać możesz, aby budować zasieki przeciw miastu, wiodącemu z tobą wojnę, dopóki nie ulegnie.
6.KRUSZYŃSKITylko drzewa, które znasz, że nie są drzewami ku pożywieniu, możesz zniszczyć i ściąć, i zbudować maszynę przeciwko miastu, znajdującemu się z tobą w wojnie, dopóki nie upadnie.
7.MIESESWszakże drzewo, o którem będziesz wiedział, iż ono nie jest drzewem dawającem jadło, takowe [sobie] niszcz i ścinaj, a [owszem] buduj [nawet niem] wał oblężeniowy [zasieki] przeciwko miastu, które podejmuje z tobą bój, aż do upadku jego”.
8.TYSIĄCL.WYD5Tylko drzewa znane ci jako nieowocowe zetniesz i zbudujesz sobie narzędzia oblężnicze przeciw miastu, które z tobą toczy wojnę, aż je zdobędziesz.
9.BRYTYJKATylko drzewo, które znasz jako drzewo nie wydające owocu, możesz zniszczyć, ściąć i budować z niego narzędzia oblężnicze przeciwko miastu, które wszczęło z tobą wojnę, aż padnie.
10.POZNAŃSKATylko te drzewa, o których wiesz, że nie dają owoców [jadalnych], możesz zniszczyć i wyciąć, budując [z nich] przedmioty do oblegania tego miasta, które prowadzi z tobą wojnę, aż upadnie.
11.WARSZ.PRASKAAle drzewa, o których wiadomo, że nie rodzą owoców nadających się na pożywienie, będziecie mogli wycinać i sporządzać z nich machiny do oblegania, by z ich pomocą oblegać miasto tak długo, aż się wam podda.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko takie drzewo, o którym wiesz, że nie jest drzewem pożywiającym takie możesz niszczyć i ścinać, by budować zasieki przeciw miastu, które z tobą prowadzi wojnę, dopóki nie ulegnie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTylko te drzewa, o których wiesz, że nie wydają owocu, możesz zniszczyć i ściąć, i zbudować z nich umocnienia przeciw miastu, które podjęło walkę z tobą - aż padnie.