« 5Moj 20:3  20:4 5Moj 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo Pan Bog wasz pośrzod was jest a za was przeciw nieprzyjacielom waszym bojować będzie i wyswoli was ze szkody”.
2.WUJEK.1923Bo Pan, Bóg wasz, jest w pośrodku was, i za wami przeciw nieprzyjaciołom będzie walczył, aby was wyrwał z niebezpieczeństwa,
3.GDAŃSKA.1881Albowiem Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczył za was z nieprzyjacioły waszymi, a iżby was wybawił.
4.GDAŃSKA.2017Gdyż PAN, wasz Bóg, idzie z wami, aby za was walczyć z waszymi wrogami i was wybawić.
5.CYLKOWGdyż to Wiekuisty, Bóg wasz, który idzie z wami, aby walczył za was z wrogami waszymi, aby wspomagał was!"
6.KRUSZYŃSKIalbowiem Jahwe, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi wrogami i was wybawić".
7.MIESESgdyż [,zaprawdę!] Bóg wasz Wiekuisty, On postępuje z wami, ażeby toczyć dla was boje z wrogami waszymi, gwoli wybawieniu was”.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo.
9.BRYTYJKAGdyż Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić.
10.POZNAŃSKAWasz Bóg, Jahwe, kroczy bowiem z wami, aby za was walczyć z waszymi wrogami i ocalić was".
11.WARSZ.PRASKAWasz Bóg, Jahwe, idzie bowiem z wami, aby walczyć po waszej stronie przeciwko waszym wrogom i aby was ocalić.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż WIEKUISTY, wasz Bóg, idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi wrogami i aby was wspomagać.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJest z wami PAN, wasz Bóg! On, po waszej stronie, będzie walczył z waszymi wrogami, aby wam dać zwycięstwo.