« 5Moj 9:13  9:14 5Moj 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Puść mię, że go zetrę, i wygładzę imię jego z podniebia: a postanowię ciebie nad ludem, któryby był większy i mocniejszy niźli ten.
2.GDAŃSKA.1881Puść mię a wytracę je, i wygładzę imię ich pod niebem, a ciebie uczynię w naród możniejszy, i większy niźli ten.
3.GDAŃSKA.2017Zostaw mnie, a ich wytępię i wytracę ich imię spod nieba, a z ciebie uczynię naród potężniejszy i większy od nich.
4.CYLKOWOdstąp odemnie, a wytępię ich, i zgładzę imię ich z pod nieba; a uczynię z ciebie naród możniejszy i liczniejszy od niego!"
5.KRUSZYŃSKIDopuść mi, że wytępię ich i wygładzę imię ich z pod nieba; a z ciebie uczynię naród silny i większy od niego".
6.MIESESOdwróć się ode Mnie, a Ja zgładzę ich i wymażę imię ich z pod niebios, ciebie zaś uczynię ludem bardziej mocnym i liczniejszym, niźli on”.
7.TYSIĄCL.WYD5Pozwól, że ich wytępię, usunę ich imię pod niebem, a z ciebie uczynię naród mocniejszy i liczniejszy od nich.
8.BRYTYJKAZostaw mnie! Wytępię ich i wymażę ich imię pod niebem, z ciebie zaś uczynię naród potężniejszy i liczniejszy niż oni.
9.POZNAŃSKADopuść mi, że ich wygubię, że wymażę ich imię ze świata, a z ciebie samego wywiodę naród potężniejszy i liczniejszy od nich.
10.WARSZ.PRASKAPozwól mi ich zgładzić i wymazać ich imiona spośród żyjących pod niebem. Ja zaś sprawię, że z ciebie wyjdzie lud potężniejszy i liczniejszy niż ten naród.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odejdź ode mnie, a ich wytępię oraz zgładzę ich imię spod nieba; a z ciebie uczynię lud możniejszy i liczniejszy od niego.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostaw go Mnie! Wytępię ich. Wymażę ich imię spod nieba, a z ciebie uczynię naród mocniejszy i liczniejszy niż oni.