« 5Moj 9:15  9:16 5Moj 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ujrzałem, żeście zgreszyli Panu, Bogu waszemu, i uczyniliście sobie cielca litego, a opuściliście rychło drogę jego, którą wam okazał:
2.GDAŃSKA.1881A gdym ujrzał, iżeście zgrzeszyli przeciw Panu, Bogu waszemu, uczyniwszy sobie cielca litego i odstąpiliście byli prędko z drogi, którą wam rozkazał Pan:
3.GDAŃSKA.2017A gdy spojrzałem, oto zgrzeszyliście przeciw PANU, waszemu Bogu, bo uczyniliście sobie lanego cielca. Szybko zboczyliście z drogi, którą PAN wam nakazał.
4.CYLKOWI spojrzałem, a oto - zgrzeszyliście Wiekuistemu, Bogu waszemu; uczyniliście sobie cielca litego, zboczyliście rychło z drogi, którą wskazał wam Wiekuisty!
5.KRUSZYŃSKIPatrzę, a oto istotnie zgrzeszyliście przeciwko Jahwe, Bogu waszemu; wykonaliście sobie ciołka lanego, odstępując szybko od drogi, jaką Bóg wam nakazał.
6.MIESESSpojrzałem [i widziałem, iż] wy, oto! zgrzeszyliście Bogu waszemu Wiekuistemu: sprawiliście [bowiem] sobie cielca ulanego; – zstąpiliście prędko z Drogi, którą Wiekuisty wam przykazał.
7.TYSIĄCL.WYD5Ujrzałem wtedy, że grzeszyliście przeciw Panu, Bogu swojemu, czyniąc sobie cielca ulanego z metalu, tak prędko odstąpiwszy od drogi, którą wyznaczył wam Pan.
8.BRYTYJKAUjrzałem, że zgrzeszyliście wobec Pana, Boga waszego, zrobiwszy sobie ulany posąg. Rychło zboczyliście z drogi, którą wam Pan nakazał.
9.POZNAŃSKAI zobaczyłem, że zgrzeszyliście przeciw Jahwe, waszemu Bogu. Zrobiliście sobie cielca ulanego [z metalu], rychło zbaczając z drogi, którą wam wytknął Jahwe.
10.WARSZ.PRASKASpojrzałem i zobaczyłem, że zgrzeszyliście przeciwko Jahwe, waszemu Bogu: uczyniliście sobie cielca odlanego z metalu, bardzo rychło zeszliście z drogi, którą wskazał wam Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I spojrzałem a oto zgrzeszyliście WIEKUISTEMU, waszemu Bogu; uczyniliście sobie litego cielca, szybko zbaczając z drogi, którą wskazał wam WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSpojrzałem - i rzeczywiście. Zgrzeszyliście przeciw PANU, waszemu Bogu! Odlaliście sobie posąg cielca! Jakże szybko zboczyliście z drogi, którą wyznaczył wam PAN!