« 5Moj 9:16  9:17 5Moj 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Porzuciłem tablice z ręku moich, i stłukłem je przed oczyma waszemi.
2.GDAŃSKA.1881Tedy wziąwszy ja one dwie tablice, porzuciłem je z obu rąk moich, a stłukłem je przed oczyma waszemi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy wziąłem te dwie tablice, wyrzuciłem je z rąk i stłukłem je na waszych oczach.
4.CYLKOWPochwyciwszy tedy owe dwie tablice, rzuciłem je z obu rąk moich, a rozbiłem je przed oczyma waszemi!
5.KRUSZYŃSKITedy schwyciwszy za obydwie tablice, rzuciłem je z obydwóch rąk moich i w oczach waszych je rozbiłem.
6.MIESESWięc pochwyciłem Tablice obie i zrzuciłem je z obu moich rąk, i rozbiłem je na oczach waszych.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy pochwyciłem obie tablice i rzuciłem oburącz, aby je potłuc na waszych oczach.
8.BRYTYJKAPochwyciłem obie tablice i rzuciłem je oburącz, i rozbiłem je na waszych oczach.
9.POZNAŃSKAUjąwszy więc obie tablice odrzuciłem je obu rękoma, rozbijając je na waszych oczach.
10.WARSZ.PRASKAI wtedy, chwyciwszy obydwie tablice, cisnąłem nimi o ziemię i roztrzaskałem je na waszych oczach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc chwyciłem owe dwie tablice, rzuciłem je z obu moich rąk i rozbiłem je przed waszymi oczyma.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITChwyciłem oburącz tablice. Rzuciłem je przed siebie i rozbiłem - na waszych oczach!