« 5Moj 9:17  9:18 5Moj 9:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I padłem przed Panem jako pierwéj, przez czterdzieści dni i nocy chleba nie jedząc i wody nie pijąc dla wszystkich grzechów waszych, którycheście nabroili przeciw Panu, i jego do gniewu przywiedli.
2.GDAŃSKA.1881Potem upadłem przed Panem jako i pierwej, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, chlebam nie jadł, i wodym nie pił dla waszych wszystkich grzechów, któremiście zgrzeszyli, czyniąc złość przed oczyma Pańskiemi, i draźniąc go.
3.GDAŃSKA.2017Potem upadłem przed PANEM jak za pierwszym razem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy nie jadłem chleba i nie piłem wody z powodu wszystkich waszych grzechów, które popełniliście, czyniąc zło w oczach PANA, pobudzając go do gniewu.
4.CYLKOWI upadłem przed obliczem Wiekuistego, jak przedtém, - czterdzieści dni i czterdzieści nocy, chleba nie jadłem, i wody nie piłem, - dla wszystkich grzechów waszych, któremiście zgrzeszyli, czyniąc zło w oczach Wiekuistego, jątrząc Go;
5.KRUSZYŃSKII upadłem przed Bogiem, jak pierwszym razem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy nie jedząc chleba, ani nie pijąc wody, z powodu wszystkich waszych grzechów, jakieście popełnili, postępując źle w oczach Boga, do gniewu go pobudzając.
6.MIESESPotem miotałem się przed Wiekuistym, jak za pierwszym razem, przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy, [podczas gdy] nie jadałem chleba, ni nie piłem wody, – dla wszystkich grzechów waszych, któremi zgrzeszyliście, popełniając to, co Wiekuisty za złe uznał, gwoli pobudzaniu Go do gniewu; –
7.TYSIĄCL.WYD5I leżałem przed Panem, jak za pierwszym razem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jadłem chleba, nie piłem wody za cały ten grzech, którego się dopuściliście, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, i pobudzając Go do gniewu.
8.BRYTYJKAPadłem na ziemię przed Panem, jak poprzednio, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody z powodu wszystkich grzechów waszych, któreście popełnili, czyniąc zło na jego oczach i pobudzając go do gniewu.
9.POZNAŃSKAI padałem przed obliczem Jahwe, jak uprzednio, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody - z powodu wszystkich waszych grzechów, które popełniliście dopuszczając się tego, co jest złe w oczach Jahwe, i pobudzając Go do gniewu.
10.WARSZ.PRASKAPotem upadłem na twarz przed Jahwe, jak za pierwszym razem, i pozostawałem tak przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba ani nie pijąc wody z powodu występków, których wyście się dopuścili, czyniąc to, co jest złe w oczach Jahwe, i pobudzając Go tym do gniewu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem upadłem przed obliczem WIEKUISTEGO, jak przedtem; czterdzieści dni i czterdzieści nocy nie jadłem chleba oraz nie piłem wody, z powodu wszystkich waszych grzechów, którymi zgrzeszyliście, czyniąc zło w oczach WIEKUISTEGO, i Go jątrząc.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem padłem przed PANEM, jak wcześniej. Przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy nie jadłem chleba ani nie piłem wody. To właśnie z powodu całego waszego grzechu, który popełniliście, gdy postąpiliście tak podle w oczach PANA, pobudzając Go do gniewu.