« 5Moj 9:18  9:19 5Moj 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bom się bał zapalczywości i gniewu jego, którym wzruszony na was, chciał was wygładzić: i wysłuchał mię Pan i tym razem.
2.GDAŃSKA.1881Bom się bał onej popędliwości i gniewu, którym się był zapalił Pan przeciwko wam, aby was wytracił; i wysłuchał mię Pan i tym razem.
3.GDAŃSKA.2017Bałem się bowiem tej zapalczywości i gniewu, którymi PAN zapłonął przeciwko wam, by was wytępić. Lecz i tym razem PAN mnie wysłuchał.
4.CYLKOWGdyż obawiałem się gniewu i zapalczywości, któremi rozgniewał się był Wiekuisty na was, chcąc wytępić was, - i wysłuchał mnie Wiekuisty i tym razem;
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem przestraszyłem się wobec gniewu i zawziętości, jaką Bóg zapałał przeciwko wam, aby was zniszczyć; lecz i tym razem również Bóg mnie wysłuchał.
6.MIESESgdyż trwożyłem się przed gniewem i zapalczywością, któremi Wiekuisty rozgniewał się na was, ażeby was wytępić. A Wiekuisty wysłuchał mnie też i owym razem.
7.TYSIĄCL.WYD5Przeląkłem się bowiem, widząc gniew i zapalczywość, jakimi zapłonął na was Pan, tak że chciał was wytępić. Lecz wysłuchał mnie Pan jeszcze i tym razem.
8.BRYTYJKABałem się bowiem gniewu i zapalczywości, jakimi zapłonął Pan na was, chcąc was wytępić. Ale i tym razem Pan mnie wysłuchał.
9.POZNAŃSKAAlbowiem lękałem się gniewu i oburzenia, jakim zapałał Jahwe na was, chcąc was wytracić. I tym razem jeszcze Jahwe mnie wysłuchał.
10.WARSZ.PRASKAI byłem przerażony, widząc, jak wielkim gniewem i złością zapłonął Jahwe przeciw wam i jak powziął zamiar zgładzenia was wszystkich. Ale jeszcze i tym razem Jahwe mnie wysłuchał.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż obawiałem się gniewu oraz zapalczywości, którymi rozgniewał się na was WIEKUISTY, chcąc was wytępić a WIEKUISTY wysłuchał mnie i tym razem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBałem się bowiem tego gniewu i wzburzenia, którym uniósł się PAN, gotów was wytępić. Ale i tym razem PAN mnie wysłuchał.