« 5Moj 9:19  9:20 5Moj 9:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na Aarona téż bardzo rozgniewany, chciał go zetrzeć: i za niego takież modliłem się.
2.GDAŃSKA.1881Na Aarona też rozgniewał się był Pan bardzo, chcąc go zatracić; tedym się też za Aaronem modlił tegoż czasu.
3.GDAŃSKA.2017Również na Aarona PAN bardzo się rozgniewał i chciał go zgładzić. W tym czasie modliłem się też za Aarona.
4.CYLKOWNa Ahrona téż rozgniewał się Wiekuisty bardzo, chcąc go zagubić; i modliłem się téż za Ahronem onegoż czasu.
5.KRUSZYŃSKIBóg też był bardzo zagniewany na Aarona, chcąc go zgubić i wstawiałem się również w tym czasie za Aaronem.
6.MIESESA że na Arona rozgniewał się Wiekuisty bardzo, ażeby zgładzić go, więc modliłem się też za Aronem w owym czasie.
7.TYSIĄCL.WYD5Na Aarona również Pan bardzo się rozgniewał, chcąc go zgładzić, lecz w tym czasie wstawiłem się także za Aaronem.
8.BRYTYJKATakże na Aarona rozgniewał się Pan bardzo i chciał go zgładzić. Modliłem się wtedy także za Aarona.
9.POZNAŃSKANa Aarona także Jahwe tak bardzo się rozgniewał, że chciał go zgubić; wstawiłem się więc wówczas także i za Aaronem.
10.WARSZ.PRASKARozgniewał się Jahwe także na Aarona i postanowił go zgładzić. Wówczas wstawiłem się również za Aaronem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY bardzo się rozgniewał także na Ahrona i chciał go zgubić; więc modliłem się tamtego czasu i za Ahronem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież na Aarona PAN bardzo się oburzył i gotów był go zgładzić. Dlatego modliłem się wtedy także za Aarona.