« 5Moj 9:20  9:21 5Moj 9:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A grzech wasz, któryście byli uczynili, to jest cielca, pochwyciwszy spaliłem ogniem, i skruszywszy go w kęsy, a prawie w proch obróciwszy, wrzuciłem w potok, który ciecze z góry.
2.GDAŃSKA.1881A grzech wasz, któryście byli uczynili, to jest cielca, porwałem, i spaliłem go ogniem, i skruszyłem go, tłukąc dobrze, aż się w proch obrócił, i wrzuciłem proch jego w potok, który płynął z onej góry.
3.GDAŃSKA.2017A wasz grzech, to jest cielca, którego uczyniliście, wziąłem i spaliłem w ogniu, potłukłem go i pokruszyłem, aż się stał miałki jak proch. I wrzuciłem jego proch do potoku wypływającego z góry.
4.CYLKOWI grzeszne dzieło wasze, któreście uczynili, - cielca tego wziąłem, i spaliłem go ogniem, i rozbiłem go, krusząc dobrze, aż się stał miałkim jak proch, i wrzuciłem proch jego w potok spływający z góry;
5.KRUSZYŃSKIWziąłem grzech wasz, któryście uczynili, owego wołu i spaliłem go w ogniu i starłem go dobrze, jak we młynie aż na pył miałki i rzuciłem pył z niego do potoku, wypływającego z góry.
6.MIESES[Dzieło] grzech[u] zaś wasz[ego], którem zgrzeszyliście, – cielca zabrałem i spaliłem go na ogniu, [poczem] zmiażdżyłem go, mieląc [go] dokładnie, aż on stał się miałkim, niby proch, proch zaś jego [ten] wrzuciłem do potoku, który spływał z Góry.
7.TYSIĄCL.WYD5A rzecz grzeszną, którą uczyniliście, cielca, chwyciłem, spaliłem w ogniu, połamałem, starłem na drobny proch i wrzuciłem do potoku wypływającego z góry.
8.BRYTYJKAA dzieło waszego grzechu, owego cielca, wziąłem i spaliłem w ogniu, rozbiłem go doszczętnie, aż stał się miałki jak proch, po czym proch z niego wrzuciłem do potoku, spływającego z góry.
9.POZNAŃSKAA tego cielca, grzeszne wasze dzieło, chwyciłem i spaliłem w ogniu, rozbiłem go krusząc doszczętnie, aż się stał miałki jak proch; ten proch z niego cisnąłem do potoku spływającego z góry.
10.WARSZ.PRASKAWziąłem tedy dzieło waszej przewrotności, to jest owego cielca ze złota, roztopiłem je w ogniu, rozbiwszy uprzednio prawie na pył, po czym wyrzuciłem ten pył do potoku spływającego z góry.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wasze grzeszne dzieło, które uczyniliście tego cielca wziąłem, spaliłem go ogniem i rozbiłem go dobrze krusząc, aż stał się miałkim jak proch, a jego proch wrzuciłem do potoku, co spływał z góry.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do grzechu, który popełniliście, to znaczy co do cielca, wziąłem go i spaliłem w ogniu. Resztę potłukłem i starłem na pył, który wrzuciłem do strumienia spływającego z góry.