« 5Moj 9:21  9:22 5Moj 9:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W pożarze téż, i w kuszeniu, i u Grobów pożądania draźniliście Pana.
2.GDAŃSKA.1881Potem w Tabera i w Massa, w Kibrot Hataawa pobudziliście do gniewu Pana.
3.GDAŃSKA.2017Potem w Tabera, w Massa i w Kibrot-Hattaawa pobudziliście PANA do gniewu.
4.CYLKOWI w Thabera, i w Massa, i w Kibroth-Hataawa, rozdrażnialiście Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKIW Thabera, w Massa, w Kibroth-Thaawa pobudzaliście też Boga do gniewu.
6.MIESESRównież i w Tabeerze [Tab’ēra], w Massie i w Kibrothattaawie pobudzaliście do gniewu Wiekuistego,
7.TYSIĄCL.WYD5W Tabeera, Massa i Kibrot-Hattaawa jeszcze drażniliście Pana.
8.BRYTYJKARównież w Tabera, w Massa i w Kibrot-Hattaawa pobudzaliście Pana do gniewu.
9.POZNAŃSKAW Tabera, Massa i Kibrot ha-Taawa pobudziliście Jahwe do gniewu.
10.WARSZ.PRASKAPotem znów doprowadziliście Jahwe do gniewu w Tabeera, w Massa i w Kibrot – Hattaawa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I w Thabera, i w Massa, i w Kibroth–Hataawa rozdrażniliście WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPobudzaliście PANA do gniewu także w Tabera, także w Massa, także w Kibrot-Hataawa!