« 5Moj 9:22  9:23 5Moj 9:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I kiedy was posłał z Kadesbarne, mówiąc: Wstąpcie a posiądźcie ziemię, którąm wam dał: i wzgardziliście rozkazaniem Pana, Boga waszego, i nie wierzyliście mu, i aniście głosu jego słuchać chcieli;
2.GDAŃSKA.1881A gdy was Pan wysłał z Kades Barne, mówiąc: Idźcie, a posiądźcie tę ziemię, którąm wam dał, odporniście byli słowu Pana, Boga waszego, aniście mu wierzyli, aniście usłuchali głosu jego,
3.GDAŃSKA.2017A gdy PAN wysłał was z Kadesz-Barnea, mówiąc: Idźcie i weźcie w posiadanie ziemię, którą wam dałem, zbuntowaliście się przeciw nakazowi PANA, waszego Boga, nie uwierzyliście mu i nie usłuchaliście jego głosu;
4.CYLKOWA gdy wysyłał was Wiekuisty z Kadesz-Barnea, mówiąc: "Idźcie, a zdobądźcie ziemię, którą oddaję wam," - sprzeciwiliście się również słowu Wiekuistego, Boga waszego, i nie ufaliście Mu, aniście słuchali głosu Jego;
5.KRUSZYŃSKIA kiedy Bóg odesłał was z Kadesz-Barnea, mówiąc: wstąpcie, obejmijcie w posiadanie kraj, który wam dałem, szemraliście przeciwko rozkazowi Jahwe, Boga waszego i nie uwierzyliście mu, ani usłuchali głosu jego.
6.MIESES[zarówno jak] i gdy wyprawił Wiekuisty was z Kadeszbarnei, mówiąc: „Wyjdźcie i zajmijcie na dziedziczną własność Kraj, który Ja oddałem wam”. Lecz wy byliście krnąbrni wobec rozkazów Boga waszego Wiekuistego, nie wierzyliście w Niego, ani nie słuchaliście głosu Jego, –
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy wysłał was Pan z Kadesz-Barnea, mówiąc: Idźcie, posiądźcie ziemię, którą wam dałem, wzgardziliście nakazem Pana, Boga swojego, nie byliście Mu wierni i nie słuchaliście Jego głosu.
8.BRYTYJKAA gdy was Pan wyprawiał z Kadesz-Barnea, mówiąc: Wyruszcie i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem, byliście nieposłuszni rozkazowi Pana, Boga waszego, i nie uwierzyliście mu, i nie usłuchaliście jego głosu.
9.POZNAŃSKAGdy zaś Jahwe wysłał was z Kadesz-Barnea, mówiąc: "Idźcie wziąć w posiadanie tę ziemię, którą wam daję", szemraliście na ten rozkaz Jahwe, waszego Boga, nie ufaliście Mu i nie usłuchaliście Jego głosu.
10.WARSZ.PRASKAA kiedy Jahwe wysyłał was z Kadesz – Barnea, żebyście wzięli w posiadanie kraj, który wam dawał, nie posłuchaliście rozkazu Jahwe, waszego Boga. Nie zaufaliście Mu, nie usłuchaliście Jego głosu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy WIEKUISTY wysłał was z Kadesz–Barnea, mówiąc: Idźcie oraz zdobądźcie ziemię, którą wam oddaję również sprzeciwiliście się słowu WIEKUISTEGO, waszego Boga; nie ufaliście Mu, ani nie słuchaliście Jego głosu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy z Kadesz-Barnea PAN chciał was wyprawić i powiedział: Wyruszcie, posiądźcie ziemię, którą wam dałem - to buntowaliście się przeciw poleceniu PANA, waszego Boga. Nie uwierzyliście Mu i nie posłuchaliście Jego głosu.