« 5Moj 9:2  9:3 5Moj 9:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Będziesz tedy wiedział dzisiaj, że Pan, Bóg twój, sam przejdzie przed tobą, ogień pożerający i niszczący, który je skruszy i wygładzi i wytraci przed obliczem twojem prędko, jakoć powiedział.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż wiedz dzisiaj, że Pan, Bóg twój, który idzie przed tobą, jest ogień trawiący: on je wytraci, i on je poniży przed tobą, że je wypędzisz, a wygładzisz je prędko, jakoć to obiecał Pan.
3.GDAŃSKA.2017Wiedz zatem dzisiaj, że PAN, twój Bóg, przeprawia się przed tobą; jak ogień trawiący, zniszczy ich i poniży przed tobą, abyś ich wypędził i wytracił szybko, jak ci to obiecał PAN.
4.CYLKOWWiedzże teraz, iż Wiekuisty, Bóg twój, Sam idzie przed tobą, jako ogień trawiący; On je wytępi, i On je zegnie przed tobą, że je wypędzisz, a zgładzisz szybko, jako ci przyrzekł Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKIWiedz przeto, że w dniu dzisiejszym Jahwe, Bóg twój, sam przejdzie przed tobą jako ogień pożerający: to on ich zniszczy, on ich upokorzy przed tobą; wypędzisz ich i szybko ich wygubisz, jako Bóg ci oznajmił.
6.MIESESWiedz to [jednak] dziś, iż Bóg twój Wiekuisty, On, Który postępuje przede tobą, [gdyby] ogień trawiący, On wytępi ich i On upokorzy ich przed tobą, [zaczem] ty ich wydziedziczysz, i ich wygubisz wrychle, – tak, jak Wiekuisty zapowiedział tobie.
7.TYSIĄCL.WYD5Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień trawiący. On ich zniszczy, On ich poniży przed tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł Pan.
8.BRYTYJKAAle dziś poznasz, że Pan, Bóg twój, przechodzi przed tobą jak trawiący ogień. On ich wytępi i On ich powali przed tobą, a ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak ci przyrzekł Pan.
9.POZNAŃSKADowiedzże się teraz, że twój Bóg, Jahwe, pójdzie sam przed tobą jak niszczycielski ogień. On ich wytępi i powali przed tobą, tak że ich wypędzisz i wygubisz szybko, jak ci to zapowiedział Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAOtóż wiedz, że dziś Jahwe, twój Bóg, pójdzie przed tobą jako słup ognia wszystko trawiący. I to On ich zniszczy i uniży przed tobą. Wypędzisz ich, wygładzisz w oka mgnieniu, tak jak zapowiedział Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz wiedz, że WIEKUISTY, twój Bóg, Sam idzie przed tobą jak ogień trawiący; On ich wytępi i On je zegnie przed tobą; tak, że ich wypędzisz oraz szybko zgładzisz, jak ci to przyrzekł WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDziś jednak przekonasz się, że PAN, twój Bóg, przeprawia się przed tobą! On jest ogniem trawiącym. On ich wytępi! On ich upokorzy przed tobą, tak że szybko wydziedziczysz ich i usuniesz - jak ci to zapowiedział PAN.