« 5Moj 9:4  9:5 5Moj 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem nie dla sprawiedliwości twoich, i prawości serca twego wnidziesz, abyś posiadł ziemię ich; ale iż oni niezbożnie czynili, na wejście twe są wygładzeni: a żeby Pan wypełnił słowo swe, które pod przysięgą obiecał ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi.
2.GDAŃSKA.1881Nie dla sprawiedliwości twojej, ani dla prostości serca twego ty wnijdziesz, abyś posiadł ziemię ich; ale dla niezbożności narodów tych Pan, Bóg twój, wypędza ich przed twarzą twoją, i aby utwierdził Pan słowo, które przysiągł ojcom twoim Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi.
3.GDAŃSKA.2017Nie dzięki swojej sprawiedliwości ani prawości swego serca wchodzisz, aby posiąść ich ziemię, lecz z powodu niegodziwości tych narodów PAN, twój Bóg, wypędza je przed tobą, i aby dopełnić słowo, które PAN poprzysiągł twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
4.CYLKOWNie dla zasługi twojej, ani dla prawości serca twego wchodzisz, by posiąść ich ziemię, - lecz dla niegodziwości narodów tych, Wiekuisty, Bóg twój, wypędza je przed obliczem twojém, i aby stwierdził słowo, które zaprzysiągł Wiekuisty ojcom twoim, Abrahamowi, Ic'hakowi, i Jakóbowi!
5.KRUSZYŃSKIBynajmniej nie dla twej sprawiedliwości i prawości twego serca ty przychodzisz objąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu przewrotności tych narodów, Jahwe, Bóg twój, wypędził ich przed tobą; i aby utwierdzić przymierze, jakie Bóg poprzysiągł ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi.
6.MIESES[Albowiem] nie dla nieskazitelności twojej, czy[też] dla prostoty serca twego przybywasz ty [do Kraju], ażeby zająć kraj ich na dziedziczną własność, lecz, zaiste! [tylko] z powodu niegodziwości ludów tych Bóg twój Wiekuisty wyprze ich przed tobą, oraz gwoli dotrzymaniu zapowiedzi, którą Wiekuisty poprzysiągł [pra]ojcom twoim: Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie dzięki twojej sprawiedliwości ani prawości serca twojego przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg twój, wypędził je przed tobą, a także aby dopełnić słowa przysięgi danej twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
8.BRYTYJKANie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój, przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
9.POZNAŃSKANie dla twej sprawiedliwości, nie dla prawości serca twego wkraczasz, by posiąść ich kraj, ale z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je przed tobą Jahwe, twój Bóg, aby dotrzymać słowa, które dał twym ojcom: Abrahamowi, Izaakowi, i Jakubowi.
10.WARSZ.PRASKAO nie, wcale nie ze względu na twoją sprawiedliwość i prawość serca bierzesz w posiadanie ich kraj! To z powodu przewrotności tych narodów Jahwe, twój Bóg, usuwa ich z twojej drogi, a także ze względu na dotrzymanie słowa, które Jahwe dał twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wchodzisz, aby posiąść tą ziemię, nie z powodu twojego czynu sprawiedliwości, ani nie z powodu prawości twojego serca lecz z powodu niegodziwości tych narodów WIEKUISTY wypędza je przed tobą, i by utwierdzić słowo, które WIEKUISTY zaprzysiągł twoim ojcom: Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż, owszem, z powodu niegodziwości tych narodów PAN, twój Bóg, je wydziedziczył, ciebie kieruje tam jednak - i pozwala ci posiąść tę ziemię - nie dzięki twojej sprawiedliwości ani dzięki prawości twego serca! Czyni to dlatego, by dotrzymać Słowa, które poręczył przysięgą wobec twoich ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba.