« Rut 4:22  1:1 1Sam 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Był mąż jeden z Ramathaim Sophim, z góry Ephraim, a imię jego Elkana, syn Jeroham, syna Eliu, syna Thohu, syna Suph, Ephratejczyk.
2.GDAŃSKA.1881Był niektóry mąż z Ramataim Sofim, z góry Efraim, któremu było imię Elkana, syn Jerohama, syna Elihu, syna Tuhu, syna Suf, Efratejczyka.
3.GDAŃSKA.2017Był pewien człowiek z Ramataim-Sofim, z góry Efraim, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratejczyka.
4.CYLKOWBył niejaki mąż z Ramathaim Cofim, z gór efraimskich, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Cufa, Efratyda.
5.KRUSZYŃSKIBył pewien mąż z Ramathaim-Cofim, z gór Efraima, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elihu, syna Thohu, syna Cuf, Efratydy.
6.TYSIĄCL.WYD5Był pewien człowiek z Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa, Efratejczyka.
7.BRYTYJKABył pewien mąż z Ramy, Sufita, z pogórza efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita.
8.POZNAŃSKABył pewien mąż z Ramatajim, Cufita, z gór Efraim, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elihu, syna Tochu, syna Cufa, Efratejczyk.
9.WARSZ.PRASKAŻył pewien człowiek w Ramataim Sufita, w górach Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Był pewien mąż z Ramath Cofim, z gór efraimskich, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Cufa, Efratydy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW Ramataim-Sofim, położonym na pogórzu Efraima, mieszkał pewien człowiek. Miał na imię Elkana. Był Efratejczykiem, synem Jerochama, syna Elihu, który był synem Tochu, a ten synem Sufa.