« 1Sam 17:11  17:12 1Sam 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Dawid był syn męża Ephrathejczyka, o którym wyżéj powiedziano, z Bethlehem Juda, któremu imię było Isai, który miał ośmi synów, a był mąż za dni Saulowych stary i zeszły w leciech między mężami.
2.GDAŃSKA.1881(A Dawid był synem męża Efratejczyka z Betlehem Juda, którego imię Isaj, który miał ośm synów, a ten był za dni Saulowych stary i podeszły w leciech.
3.GDAŃSKA.2017Dawid był synem tego Efratejczyka z Betlejem judzkiego, imieniem Jesse, który miał ośmiu synów. Za czasów Saula był on stary i podeszły w latach.
4.CYLKOWOtóż Dawid był synem owego męża, Efratydy z Bethlehem w Judzie, na imię mu było Iszaj, a miał ośmiu synów. Za dni Saula był to mąż stary i należący do rzędu osób znakomitych.
5.KRUSZYŃSKIOtóż Dawid był synem owego męża Efratczyka z Betlejemu judzkiego, imieniem Iszai, który miał ośmiu synów; ten mąż za czasów Saula był starcem - podeszłym w lata.
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid był synem Efratejczyka, tego, który pochodził z Betlejem judzkiego, a nazywał się Jesse i miał ośmiu synów. W czasach Saula był on stary i podeszły [w latach].
7.BRYTYJKAA Dawid był synem wspomnianego Efratejczyka, z Betlejemu judzkiego, imieniem Isaj, który miał ośmiu synów; mąż ten w czasach Saula był już za stary, aby stanąć w gronie wojowników;
8.POZNAŃSKADawid zaś był synem Efratejczyka z Betlejem Judzkiego, imieniem Iszaj, który miał ośmiu synów. Za czasów Saula był [już] stary i podeszły w latach.
9.WARSZ.PRASKADawid był synem Jessego, tego Efratejczyka z Betlejem judzkiego, który miał ośmiu synów. Za dni Saula człowiek ten był już stary, podeszły w latach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Dawid był synem owego męża, Efratydy, z Betlechem w Judzie, któremu na imię było Iszaj, i miał ośmiu synów. Za dni Saula był to już stary mąż, należący do rzędu znakomitych osób.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid zaś był synem wspomnianego Efratejczyka, który mieszkał w Betlejem, w Judzie. Nosił on imię Jessaj. Był ojcem ośmiu synów. Za dni Saula był on już za stary, by walczyć jak młodsi mężczyźni.