« 1Sam 17:16  17:17 1Sam 17:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł tedy Isai do Dawida, syna swego: Weźmij braciéj swéj Epha prażma i dziesięcioro chleba tego: a bież do obozu do braciéj swéj.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Isaj do Dawida, syna swego: Weźmij teraz braciom swym to efa prażma, i dziesięcioro chleba tego, a bież do obozu do braci swych.
3.GDAŃSKA.2017I Jesse powiedział do swego syna Dawida: Weź teraz dla swych braci tę efę prażonego ziarna i tych dziesięć chlebów i biegnij do obozu, do swoich braci.
4.CYLKOWI rzekł raz Iszaj do Dawida, syna swego: Zabierz też dla braci twoich efę tego prażma i dziesięć z tych chlebów, a zanieś je chyżo braciom swoim do obozu.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Iszai do Dawida, swego syna: "Weź - proszę - dla braci swoich efę tego ziarna pieczonego, oraz dziesięć chlebów i biegnij do obozu do braci twoich.
6.TYSIĄCL.WYD5Raz rzekł Jesse do swego syna, Dawida: Weź dla swych braci efę prażonych ziaren, dziesięć chlebów i zanieś prędko braciom do obozu!
7.BRYTYJKAI rzekł raz Isaj do Dawida, swego syna: Weź no dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych dziesięć chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci,
8.POZNAŃSKAIszaj powiedział do Dawida, swego syna: - Weź dla twych braci tę efę przypieczonego zboża i tych dziesięć chlebów i biegnij do obozu, do braci.
9.WARSZ.PRASKAPewnego razu rzekł Jesse do swego syna Dawida: Weź dla swych braci jedną efę prażonego ziarna oraz dziesięć chlebów i pobiegnij do swoich braci, którzy są w obozie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Iszaj powiedział do swojego syna Dawida: Zabierz dla twoich braci efę tego prażma oraz dziesięć chlebów i zanieś je szybko do obozu twoich braci.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych dniach Jessaj poprosił swego syna Dawida: Weź dla swoich braci efę tego prażonego ziarna i tych dziesięć bochenków chleba i pobiegnij z tym do obozu, do braci.