« 1Sam 17:26  17:27 1Sam 17:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I powiadał mu lud tęż mowę, mówiąc: To dadzą mężowi, który go zabije.
2.GDAŃSKA.1881I powiedział mu lud oneż słowa, mówiąc: To dadzą mężowi, który go zabije.
3.GDAŃSKA.2017I lud odpowiedział mu te same słowa: To dadzą temu, kto go zabije.
4.CYLKOWI powtórzyli mu ci ludzie oneż słowa, mówiąc: Tak a tak uczynią temu, któryby go pokonał.
5.KRUSZYŃSKILud powtórzył mu te same słowa, mówiąc: "To będzie uczynione mężowi, który go zabije".
6.TYSIĄCL.WYD5Lud powtórzył mu te słowa na potwierdzenie, co uczynią człowiekowi, który go pokona.
7.BRYTYJKAI powtórzył mu lud te słowa: Tak a tak stanie się z mężem, który go położy trupem.
8.POZNAŃSKALudzie odpowiedzieli mu to samo: - Oto, co otrzyma człowiek, który go pokona.
9.WARSZ.PRASKAPowtórzyli mu więc ludzie to, co było powiedziane przedtem. I dodano także: Oto, co spotka tego, kto go zgładzi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ci ludzie powtórzyli mu tamte słowa, mówiąc: Tak, a tak, uczynią temu, kto go pokona.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWojownicy potwierdzili to, co słyszał wcześniej.