« 1Sam 17:30  17:31 1Sam 17:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I usłyszano słowa, które mówił Dawid, i powiedziano je przed oczyma Saul.
2.GDAŃSKA.1881I usłyszano słowa, które mówił Dawid, i opowiedziano je Saulowi, którego Saul wziął do siebie.
3.GDAŃSKA.2017I usłyszano słowa, które wypowiedział Dawid, i powtórzono je Saulowi. Saul wezwał go więc do siebie.
4.CYLKOWGdy tedy rozgłoszono słowa, które wyrzekł Dawid, doniesiono o tem Saulowi, i kazał go sprowadzić.
5.KRUSZYŃSKIGdy usłyszano słowa, które wypowiedział Dawid, oznajmiono Saulowi i kazał go sprowadzić.
6.TYSIĄCL.WYD5Słyszano te słowa, które wypowiedział Dawid; doniesiono Saulowi, kazał go więc przyprowadzić.
7.BRYTYJKAA gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić.
8.POZNAŃSKAUsłyszano słowa, które wypowiadał Dawid, i doniesiono Saulowi, który zawezwał go do siebie.
9.WARSZ.PRASKAKiedy szeroko się rozeszło to, co powiedział Dawid, doniesiono o wszystkim Saulowi, który kazał przywołać do siebie Dawida.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid i doniesiono o tym Saulowi kazał go sprowadzić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy w końcu słowa powtarzane przez Dawida dotarły do króla, przyprowadzono go do władcy.