« 1Sam 17:32  17:33 1Sam 17:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Saul do Dawida: Nie możesz się oprzeć Philistynowi temu, ani się z nim potkać; boś ty młodzieńczyk, a ten mąż waleczny od młodości swojéj.
2.GDAŃSKA.1881Ale Saul rzekł do Dawida: Nie możesz ty iść przeciwko temu Filistynowi, abyś się z nim potykał, boś jest dzieciną, a on jest mężem walecznym od młodości swojej.
3.GDAŃSKA.2017Lecz Saul odpowiedział Dawidowi: Ty nie możesz iść przeciwko temu Filistynowi, by z nim walczyć. Jesteś bowiem chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości.
4.CYLKOWI odpowiedział Saul Dawidowi: Nie zdołasz stawić się temu Filistyńczykowi, aby walczyć z nim, boś ty młodzieniec, a on mężem wojny od młodości swojej!
5.KRUSZYŃSKIRzekł Saul do Dawida: "Nie możesz pójść, aby walczyć z tym Filistyńczykiem, boś ty chłopcem jest, a on wojakiem od młodości swojej".
6.TYSIĄCL.WYD5Saul odpowiedział Dawidowi: To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości.
7.BRYTYJKASaul zaś rzekł do Dawida: Ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości.
8.POZNAŃSKASaul odpowiedział Dawidowi: - Nie możesz wystąpić przeciw temu Filistynowi, by z nim walczyć. Jesteś bowiem chłopcem, a on wojownikiem od swej młodości.
9.WARSZ.PRASKARzekł więc Saul do Dawida: Nie możesz stanąć do walki z tym Filistynem, bo przecież ty jesteś jeszcze dzieckiem, on natomiast jest wojownikiem od najwcześniejszej młodości.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Saul odpowiedział Dawidowi: Nie zdołasz się przeciwstawić temu Pelisztynowi i z nim walczyć; bo ty jesteś młodzieńcem, a on, od swojej młodości, mężem wojny!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Saul zaoponował: Nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości.