« 1Sam 17:3  17:4 1Sam 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyszedł mąż bękart z obozu Philistyńskiego, imieniem Goliath z Geth, wzwyż na sześciu łokci i piędzi.
2.GDAŃSKA.1881I wyszedł mąż między nie z obozu Filistyńskiego imieniem Golijat z Get, wzwyż na sześciu łokci i na piędzi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy z obozu Filistynów wyszedł pewien wojownik z Gat imieniem Goliat, wysoki na sześć łokci i jedną piędź.
4.CYLKOWWtedy wystąpił szermierz z pośród hufców filistyńskich; imię jego Goljath z Gath, a był na sześć łokci i piędź wysoki.
5.KRUSZYŃSKIWtedy wystąpił z pośród hufców filistyńskich szermierz imieniem Goljat z Gath; był wysoki na sześć łokci i piędź.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gat. Był wysoki na sześć łokci i jedną piędź.
7.BRYTYJKAWtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik, imieniem Goliat, z Gat, o wzroście sześć łokci i piędź.
8.POZNAŃSKAWystąpił [wtedy] wojownik z obozu Filistynów imieniem Goliat, z Get. Był wysoki na sześć łokci i jedną piędź;
9.WARSZ.PRASKAW pewnej chwili z obozu Filistynów wyszedł jeden z wojowników. Nazywał się Goliat, pochodził z Gat, a jego wzrost wynosił sześć łokci i jedną piędź.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy spośród hufców pelisztyńskich wystąpił szermierz – jego imię to Goljath z Gath; a był wysoki na sześć łokci i piędź.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy z obozów filistyńskich wyszedł pewien zaprawiony w pojedynkach wojownik. Miał on na imię Goliat, był z Gat i mierzył sześć łokci i piędź wzrostu.