« 1Sam 17:40  17:41 1Sam 17:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz Phihstyn szedł krocząc i przybhżając się przeciw Dawidowi, a giermek jego przed nim.
2.GDAŃSKA.1881Szedł też Filistyńczyk, postępując i przybliżając się ku Dawidowi, i wyrostek, który niósł tarcz, przed nim.
3.GDAŃSKA.2017Filistyn również ruszył i zbliżał się do Dawida, a jego giermek szedł przed nim.
4.CYLKOWFilistyńczyk też zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a mąż ów, pawężnik, przed nim.
5.KRUSZYŃSKIFilistyn, idąc powoli, zbliżył się do Dawida, a człowiek niosący tarczę, był przed nim.
6.TYSIĄCL.WYD5Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim.
7.BRYTYJKATakże i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek.
8.POZNAŃSKAFilistyn wyszedł również i zbliżał się do Dawida, a jego giermek szedł przed nim.
9.WARSZ.PRASKAFilistyn zaś podchodził coraz bliżej Dawida, poprzedzany przez giermka, który niósł tarczę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pelisztyn także zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim ów mąż, co trzymał tarczę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITFilistyn również ruszył. Zbliżał się ku Dawidowi, a giermek z tarczą szedł przed nim.