« 1Sam 17:42  17:43 1Sam 17:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Philistyn do Dawida: Albom ja pies, że ty idziesz do mnie z kijem? i przeklinał Philistyńczyk Dawida przez bogi swoje.
2.GDAŃSKA.1881Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: Izalim ja pies, iż ty idziesz na mię z kijem? I przeklinał Filistyńczyk Dawida przez bogi swoje.
3.GDAŃSKA.2017I Filistyn powiedział do Dawida: Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? I przeklinał Filistyn Dawida przez swoich bogów.
4.CYLKOWI rzekł Filistyńczyk: Alboż ja pies, że przystępujesz do mnie z kijami? I zaklął Filistyńczyk Dawida przez boga swojego.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Filistyn do Dawida: "Czyż ja psem jestem, że idziesz przeciwko mnie z kijem?" I przeklinał Filistyn Dawida na bogów swoich.
6.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Filistyn do Dawida: Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi, [przyzywając na pomoc] swoich bogów.
7.BRYTYJKARzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: Czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów.
8.POZNAŃSKAFilistyn zawołał do Dawida: - Czyż jestem psem, żeś wyszedł przeciw mnie z kijami! I przeklinał Filistyn Dawida wzywając swoich bogów.
9.WARSZ.PRASKAW pewnej chwili rzekł Filistyn do Dawida: Czy ja jestem psem, że idziesz na mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi, wzywając swoich bogów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Pelisztyn powiedział: Czyż ja jestem psem, że do mnie podchodzisz z kijami? Nadto Pelisztyn przeklął Dawida przez swojego boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy ja jestem psem - krzyknął do Dawida - że zbliżasz się do mnie z kijem? I wzywając imion swoich bóstw, Filistyn przeklął Dawida.