« 1Sam 17:52  17:53 1Sam 17:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wracając się synowie Izraelowi z pogoniéj za Philistyny, rzucili się na obóz ich.
2.GDAŃSKA.1881A wróciwszy się synowie Izraelscy z pogoni Filistynów, rozchwycili obóz ich.
3.GDAŃSKA.2017Potem synowie Izraela wrócili z pościgu za Filistynami i złupili ich obóz.
4.CYLKOWPoczem wrócili synowie Izraela z pościgu za Filistynami i splądrowali obozowiska ich.
5.KRUSZYŃSKIGdy wrócili synowie Izraelowi ze ścigania za Filistynami, rozgrabili ich obozy.
6.TYSIĄCL.WYD5Izraelici, wracając potem z pościgu za Filistynami, złupili ich obóz.
7.BRYTYJKAPotem powrócili synowie izraelscy z pościgu za Filistyńczykami i splądrowali ich obóz.
8.POZNAŃSKAPowróciwszy z pościgu za Filistynami Izraelici splądrowali ich obóz.
9.WARSZ.PRASKAW drodze powrotnej z pościgu za Filistynami synowie Izraela złupili ich obozowisko.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem synowie Israela wrócili z pościgu za Pelisztynami i splądrowali ich obozowiska.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem synowie Izraela wrócili z pościgu za Filistynami i złupili ich obóz.