« 1Sam 17:7  17:8 1Sam 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stanąwszy wołał na hufce Izraelskie i mówił im: Czemuście wyciągnęli gotowi ku bitwie? Azam ja nie jest Philistyn, a wyście słudzy Saulowi? Obierzcie z siebie męża, a niechaj wynidzie na pojedynek.
2.GDAŃSKA.1881I stanąwszy wołał do hufów Izraelskich, i mówił im: Nacoście wyciągnęli z wojskiem ku potykaniu? izażem ja nie jest Filistyńczyk, a wy słudzy Saulowi? Obieżcież między sobą męża, a niech mi się stawi.
3.GDAŃSKA.2017Stanął on i zawołał do wojsk Izraela: Po co ustawiacie się w szyku bojowym? Czy ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka i niech zejdzie do mnie.
4.CYLKOWStanął on i zawołał do szyków izraelskich, i rzekł do nich: Czemu występujecie, by się szykować do boju? Czyżem nie ja Filistyńczyk, a wy słudzy Saula? Wybierzcie sobie męża, aby wystąpił przeciw mnie!
5.KRUSZYŃSKIA stanąwszy, zawołał do szyków izraelskich, mówiąc do nich: "Czemużeście wyszli staczać walkę? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wyście niewolnikami Saula? Wybierzcie sobie męża, a niechaj wystąpi przeciwko mnie.
6.TYSIĄCL.WYD5Stanąwszy naprzeciw, krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa: Po co się ustawiacie w szyku bojowym? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił.
7.BRYTYJKATen stanął i zawołał w stronę hufców izraelskich te słowa: Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie!
8.POZNAŃSKAStanął on i [zwracając się] do oddziałów Izraela zawołał: - Po cóż wychodzicie, gotując się do walki? Czyż ja nie jestem Filistynem, wy zaś sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka i niech zejdzie do mnie [do walki].
9.WARSZ.PRASKAW pewnej chwili Goliat zatrzymał się i zawołał w stronę oddziałów izraelskich: Po co ustawiacie się w szyku bojowym? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wy czy nie jesteście sługami Saula? Wybierzcie sobie jednego wojownika i on tylko niech stanie do walki ze mną.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym stanął i zawołał do israelskich szyków, mówiąc: Czemu występujecie, by się szykować do boju? Czy ja nie jestem Pelisztynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie męża, aby wystąpił przeciw mnie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGoliat stanął i zawołał w stronę szeregów Izraela: Hej, po co macie ustawiać się do bitwy? Czy ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika! Niech stoczy ze mną pojedynek!