« 1Sam 24:14  24:15 1Sam 24:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:16) Niech Pan będzie sędzim, a niech rozsądzi między mną a tobą: a niech obaczy i osądzi sprawę moję, a niech mię wyrwie z ręki twojéj.
2.GDAŃSKA.1881(24:16) Niechże będzie Pan sędzią, a niech rozsądzi między mną i między tobą, a niech obaczy i rozejmie przą moję, a niech mię wyswobodzi z ręki twojej.
3.GDAŃSKA.2017Niech PAN będzie sędzią i niech rozsądzi między mną a tobą, niech zobaczy i ujmie się w mojej sprawie, i niech mnie wyzwoli z twojej ręki.
4.CYLKOW(24:16) Niechaj tedy będzie Wiekuisty sędzią, i niechaj rozsądzi między mną a tobą, a wejrzy i poprowadzi sprawę moją, a obroni mnie przed tobą!
5.KRUSZYŃSKI(24:16) Niechaj Jahwe będzie sędzią i niechaj rozsądzi pomiędzy mną a tobą, niechaj wejrzy i przeprowadzi sprawę moją i obroni mnie przed ręką twoją!"
6.TYSIĄCL.WYD5(24:16) Pan więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę, niech obroni mnie przed twoją ręką!
7.BRYTYJKA(24:16) Niech tedy Pan będzie sędzią i rozsądzi między mną a między tobą, niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją, i odda mi sprawiedliwość przed tobą.
8.POZNAŃSKA(24:16) Niech więc Jahwe będzie rozjemcą i sędzią pomiędzy mną i pomiędzy tobą! Niech On rozpatrzy i obroni mą sprawę i niech mi odda sprawiedliwość w sporze z tobą!
9.WARSZ.PRASKA(24:16) Niech Jahwe sam rozsądzi nasze sprawy. Niech wejrzy na moją sprawę i niech jej broni, a Jego wyrok niech mnie wybawi z rąk twoich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:16) Niech zatem WIEKUISTY będzie sędzią; niech rozsądzi pomiędzy mną, a tobą; niech spojrzy i poprowadzi moją sprawę oraz niech mnie obroni przed tobą!
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:16) O, niech PAN będzie sędzią i rozsądzi między mną a tobą! Niech sam przyjrzy się i ujmie się w mej sprawie, i zgodnie ze słusznością wyrwie mnie z twej ręki!