« 1Sam 24:21  24:22 1Sam 25:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:23) I przysiągł Dawid Saulowi. Odszedł tedy Saul do domu swego, a Dawid i mężowie jego wstąpili na miejsca przespieczniejsze.
2.GDAŃSKA.1881(24:23) A tak przysiągł Dawid Saulowi. I odszedł Saul do domu swego, a Dawid i mężowie jego poszli na miejsca obronne.
3.GDAŃSKA.2017I Dawid przysiągł Saulowi. Potem Saul wrócił do swego domu, a Dawid i jego ludzie udali się do miejsca obronnego.
4.CYLKOW(24:23) I przysiągł to Dawid Saulowi, poczem powrócił Saul do domu swego, Dawid zaś wraz z ludźmi swymi wstąpili do miejsca obronnego.
5.KRUSZYŃSKI(24:23) Dawid przysiągł Saulowi. Saul tedy odszedł do domu swego, Dawid zaś ze swymi ludźmi udali się do miejsca obronnego.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:23) I Dawid złożył przysięgę Saulowi. Saul powrócił do swego domu, a Dawid i jego ludzie weszli na górę na miejsce niedostępne.
7.BRYTYJKA(24:23) I przysiągł Dawid Saulowi. Potem ruszył Saul do swego domu, a Dawid ze swoimi wojownikami wycofał się do obronnego miejsca.
8.POZNAŃSKA(24:23) I poprzysiągł Dawid Saulowi. Potem powrócił Saul do swego domu, a Dawid ze swymi ludźmi poszedł w góry.
9.WARSZ.PRASKA(24:23) I złożył Dawid taką przysięgę Saulowi. Wtedy udał się Saul do swego domu, a Dawid ze swymi ludźmi wrócili na miejsca trudno dostępne.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:23) Zatem Dawid przysiągł to Saulowi; po czym Saul wrócił do swego domu, zaś Dawid wraz ze swoimi ludźmi weszli do obronnego miejsca.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:23) I Dawid przysiągł to Saulowi. Potem Saul wrócił do swojego domu, a Dawid ze swoimi ludźmi udał się do twierdzy.