« 1Moj 1:1 1 Księga Mojżeszowa 1:2 1Moj 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle ziemia była nieużyteczna a prozna a ćmy były na twarzy przepaści, a duch boży na świecie nad wodami.
2.WUJEK.1923A ziemia była pusta i próżna: i ciemności były nad głębokością: a Duch Boży unaszał się nad wodami.
3.GDAŃSKA.1881A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.
4.GDAŃSKA.2017A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.
5.NEUFELD.1863A ziemia była pustą i bezładną, a ciemność nad tonią, a duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.
6.CYLKOWZiemia zaś była zamętem i bezładem, a ciemność nad otchłanią; a duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.
7.KRUSZYŃSKIA ziemia była próżna i pusta i ciemność nad przepaścią, a Duch Boży unosił się ponad wodami.
8.MIESESZiemia zaś była bezładną i pustą, nad otchłanią ciemność, a duch Boży unosił się ponad wodami.
9.SPITZER.1937A ziemia była pustką i próżnią i ciemność była nad wodozbiorem a duch Boga unoszący się nad powierzchnią wód.
10.TYSIĄCL.WYD5Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
11.BRYTYJKAA ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.
12.POZNAŃSKAA ziemia była zupełnym pustkowiem, ciemność zalegała głębię wód, a tchnienie Boże unosiło się nad wodami.
13.WARSZ.PRASKAZiemia była [na początku] bezładna i pusta: ciemności zalegały bezmiar przestrzeni i [tylko] Duch Boży unosił się nad wodami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ziemia była niewidoczna, bezładna i ciemność nad otchłanią; a Duch Boga unosił się nad wodami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZiemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.