« 1Moj 10:14 1 Księga Mojżeszowa 10:15 1Moj 10:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle Kanaan miał syna ❬Sydona❭ pirzwego swego, Etea,
2.WUJEK.1923Chanaan zaś zrodził Sydoan, pierworodnego swego, i Hethaego,
3.GDAŃSKA.1881Chanaan też spłodził Sydona pierworodnego swego, i Heta.
4.GDAŃSKA.2017Kanaan zaś spłodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta;
5.NEUFELD.1863I Kenaan spłodził Cydona swego pierworodnego i Cheta.
6.CYLKOWA Kanaan spłodził Cydona, pierworodnego swego, i Cheta.
7.KRUSZYŃSKIChanaan zrodził Sydon, swego pierworodnego i Hetha,
8.MIESESKanaanowi urodził się pierworodny syn jego Sydon [Cidon], Chet,
9.TYSIĄCL.WYD5Kanaan zaś zrodził: Sydona pierworodnego i Cheta.
10.BRYTYJKAKanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta,
11.POZNAŃSKAKanaanowi urodził się pierworodny syn Sydon, potem Chet,
12.WARSZ.PRASKASynami Kanaan byli Sydon i [Chet] jako pierworodni.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Kanaan spłodził Cydona swego pierworodnego, oraz Cheta
14.EIB.BIBLIA.2016.LITKanaanowi natomiast urodził się Sydon, jego pierworodny, i Chet.