« 1Moj 10:16 1 Księga Mojżeszowa 10:17 1Moj 10:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa Ewea, a Arachea, Cynea
2.WUJEK.1923Hewego, i Aracego, i Synego.
3.GDAŃSKA.1881I Hewa, i Archa, i Syma.
4.GDAŃSKA.2017I Chiwwitów, Arkitów, i Sinitów;
5.NEUFELD.1863I Chiweja i Arkeja i Syneja.
6.CYLKOWI Chywijczyka, i Arkijczyka i Synytę.
7.KRUSZYŃSKIi Hewejczyka, Arki i Sini,
8.MIESESChiwwijczyk, Arkijczyk, Synijczyk,
9.TYSIĄCL.WYD5Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
10.BRYTYJKAChiwwitów, Arkitów, Synitów,
11.POZNAŃSKAChiwwici, Arkici, Sinici,
12.WARSZ.PRASKAChiwwitów, Arkitów, Sinitów,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chywijczyka, Arkijczyka, Synytę,
14.EIB.BIBLIA.2016.LITChiwici, Arkici, Synici,