« 1Moj 10:30 1 Księga Mojżeszowa 10:31 1Moj 10:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPCi to [jeż] są synowie Sem podług swego rodu i języku a [w]włości w swem [swego] pokoleniu.
2.WUJEK.1923Ci synowie Semowi, według domów i języków i krain w narodziech swoich.
3.GDAŃSKA.1881Cić są synowie Semowi w domach swych, w językach swych, w ziemiach swych, w narodziech swych.
4.GDAŃSKA.2017To synowie Sema według ich rodów i języków, w ich ziemiach i narodach.
5.NEUFELD.1863Oto synowie Szema podług ich pokoleń, podług ich języków, w ich krajach, podług ich narodów.
6.CYLKOWOto synowie Szema podług plemion swoich, podług języków swoich, w krajach swych, podług narodów swoich.
7.KRUSZYŃSKICi są synowie Sema według ich rodów, według ich języków, w ich krajach, według ich narodów.
8.MIESESCi to Synowie Sema wedle plemion swoich i języków swoich, w krajach swoich wedle narodów swoich.
9.TYSIĄCL.WYD5Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów.
10.BRYTYJKATo są synowie Sema według ich plemion, języków, krajów i narodów.
11.POZNAŃSKACi to są synowie Sema, podzieleni według szczepów, języków, krajów i narodów.
12.WARSZ.PRASKASą to potomkowie Sema według podziału na rodziny, języki, zamieszkiwane przez nich krainy i ludy, jakie tworzą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto synowie Szema według swych plemion, według swoich języków, w swych krajach, według swoich narodów.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTo są synowie Sema według ich plemion, według grup językowych, na obszarach, które zajmowały pochodzące od nich narody.